Investera i Avanza Global: Vad är det och hur köper man Avanza Global 2022

Anders Sandberg Circle
Verifierad författare
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

De är ytterst få som inte har hört talas om Avanza. Det är en av sveriges ledande handelsplattformar och står sig som en av de inhemska aktiemäklare med bäst recensioner genom tiderna. Avanzas fonder skiljer sig knappast i kvalité från plattformen och är en av de tillgångar flest svenskar väljer att investera i. Många banker erbjuder liknande fondutbud, men nästan inga har samma popularitet bland privatinvesterare som Avanza. Det är svårt att se hur någon kommer kunna överträffa branschledaren i framtiden när det kommer till fonder för svenska investerare.

I takt med att privatinvestering blivit allt mer populärt, har såväl antalet besökare på Avanzas plattform som köptrycket på fonder ökat rejält. Mycket av detta har att göra med att plattform har så bra renomé bland kunder och på den svenska finansmarknaden överlag. Det finns i stort sett ingen svensk investerare som inte tidigare hört talas om Avanza och dess fonder. Vidare talas det mycket om detta i media, vilket skapat extra intresse.

Investera i Avanza Global med Skilling

avanza-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Avanza Global med Skilling

avanza-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

I följande guide vill vi lägga fokuset på en speciell fond som Avanza erbjuder, nämligen Avanza Global. Detta är en fond som verkligen utmanade den svenska fondmarknaden när den kom ut som världens billigaste globalfond. Det var just förvaltningsavgiften som fick folk att lyfta på ögonbrynen. Den låg på endast 0,05 %. En stor anledning till att detta kunde åstadkommas är att fonden följer Amundi Index MSCI World, vilket inte sätter lika höga krav på förvaltningsarbetet.

Fonden gjorde det alltså enklare än någonsin för småskaliga svenska investerare att spara sina pengar i en globalfond med ytterst obetydlig avgift. Varför detta var lockande behöver nog ingen vidare förklaring. Däremot är det fortfarande många som inte riktigt vet vad Avanza Global är, varför det är en bra fond att investera i för många som är sugna på att förvalta sina pengar mer aktivt och hur man ska gå tillväga för att komma igång. Vi hoppas kunna besvara alla dessa frågor i följande artikel.

Vad är Avanza Global?

Avanza Global är som sagt Avanzas kronjuvel. Det är en globalfond med en av världens lägsta avgifter på enbart 0,05 %. Det är någonting som kallas för en “feederfond” eller på svenska, “matarfond”, vilket innebär att fonden investerar i en global indexfond. Enligt Avanza Fonders VD, Åsa Mindus letade Avanza under fondens utvecklingsperiod efter billigare fonder, men kunde inte hitta några. Detta trots ett långtgående samarbete med Morningstar. Målet var alltså redan från början att erbjuda marknadens billigaste fond.

Som du kan se på bilden ovan ligger Avanza Global i topp när det kommer till låga avgifter. Fonden följer tätt inpå Avanzas populära fond “Avanza Zero” som erbjuder en fond helt utan avgifter. Du har även andra populära fonder som Swedbank Robur, Länsförsäkringar global indexnära och AMFs.

Men vad är egentligen den årliga kostnaden för alla kunder? Med en förvaltningsavgift på 0,05 % blir den årliga kostnaden för köpare ungefär 0,1 %, vilket då inkluderar årsavgift såväl som potentiella transaktionskostnader. Det är alltså inte svårt att se varför Avanza Global klassas som billigast.

Så hur kommer det sig egentligen att Avanza kan erbjuda en så billig fond? Det är egentligen en fortsättning på en bredare strategisk push Avanza för närvarande utför, där de försöker bredda erbjudanden mot kunder som inte är vana eller inte vill spara i fonder. Vi vill inte påstå att Avanza gör det för allmänhetens bästa, men i slutändan gynnar det alla då det främjar aktivt sparande istället för statiska sparkonton där pengarna oundvikligen kommer minska i värde. 

Så för den som vill utveckla en aktiv strategi för förvaltandet av sina sparade medel finns det nu tack vare Avanza många mer sätt för gemene man att få första foten in.

Om inte annat är Avanza Zero ett tydligare tecken på detta. Det är alltså en fond som inte kräver några som helst avgifter, vilket talar för Avanzas vilja att ta till vara på rådande hysteri kring privatinvesteringar. En sådan fond kommer inte ha speciellt aktiv förvaltning, men när det kommer till bredare fonder är inte detta någonting som är lika viktigt.

Avanza Global är en matarfond

En indexfond är helt enkelt en fond som följer ett underliggande index. Det innebär att fonden investerar i aktier som ingår i ett visst index och därigenom följer dess utveckling. När man säger att en indexfond följer utvecklingen av ett underliggande index, syftar man på att storleken av innehaven och vilka aktier som köps avspeglar indexet. Fonden behöver alltså inte vara en exakt kopia av det som indexet innehåller.

Det är detta som leder till att en indexfond har lägre kostnader. Förvaltningskostnaden beror ofta på det omfattande arbetet som krävs för att driva en fond, men när fonden helt enkelt följer ett index, blir kostnaderna per automatik lägre. Det blir inte lika komplicerat att sköta och därmed billigare. Ett praktexempel på detta är Avanza Zero som inte tar några avgifter.

Avanza Global investerar i regel 85 % av sina tillgångar i en global indexfond som heter Amundi Index MSCI World. I praktiken når det däremot 100 %, så fonden går alltså långt över målet. Fonden har cirka 1500 olika värdepapper utspridda över flera länder och kontinenter, bland annat Nordamerika, Europa och Asien. Fondens utvecklingen och beteende kommer därmed te sig precis som en global indexfond, även om det rent officiellt är en matarfond. Liknande fonder är Swedbank Robur och Länsförsäkringar Global Indexnära.

Vad är MSCI?

MSCI är ett företag som utvecklar index och analysverktyg som ämnar hjälpa investerare att skapa och förvalta gynnsamma portföljer. Företaget bedriver alltså egen forskning och kan därigenom garantera att deras index håller hög standard. Deras forskningsverktyg är också revolutionerande och anses vara de bästa i branschen. Det finns en anledning till att de allra flesta kapitalförvaltarna använder eller har använt MSCIs produkter eller tjänster (statistisk modeller, insamlad data och annan självständig research).

Eftersom Avanza Global följer ett en global indexfond som styrs av MSCI, får du därmed en tillgång som kan garantera hög kvalité. Huruvida fonden går bra eller inte kommer bero på marknaden, men forskningen som ligger till grund för den är minst sagt stadig. Du kan läsa mer på MSCIs egna hemsida om du vill göra egen efterforskning.

Vilka sektorer återfinns i indexet?

Du kan se Avanza Globals gällande branschfördelning genom om följa denna länk. Här hittar du de 10 största branscherna som fonden investerar i. Störst är branscherna teknik, finans och sjukvård. Se listan nedan för att se mer detaljerade siffror.

Branschfördelning och tillhörande andel

 • Teknik (19,7 %)
 • Finans (13,9 %)
 • Sjukvård (13,7 %)
 • Konsument, cyklisk (11,3 %)
 • Industri (10,4 %)
 • Kommunikation (9,7 %)
 • Konsument, stabil (8,4 %)
 • Råvaror (4,1 %)
 • Allmännyttigt (3,4 %)
 • Fastigheter (3,0 %)

När det kommer till vilka regioner fonden investerar i, så är USA onekligen störst. Detta kommer nog inte som en överraskning för investeraren med lite erfarenhet, men mycket av det beror på att branschfördelning är så styrd av tekniska och finansiella tillgångar. Även sjukvård är en bransch som har betydande storlek i USA. Nedan följer en lista på fonden regionsfördelning sett till land.

Regionfördelning (länder):

 • USA (66,2 %)
 • Japan (8,0 %)
 • Storbritannien (4,2 %)
 • Schweiz (3,4 %)
 • Kanada (3,1 %)
 • Frankrike (3,0 %)

Vilka är de största bolagen som ingår i indexet?

De flesta fonder nuförtiden har stora investeringar i åtminstone någon av de amerikanska teknikjättarna. Dessa företag är en så stor del av marknaden att de i viss bemärkelse kan anses vara index för bredare marknadstrender. Ta Apple till exempel. Detta företaget äger en stor del av teknikmarknaden och priset kommer således återspeglas i hur väl det går för dotterföretag. Avanza Global har visserligen en betydande andel av sina tillgångar investerade i storföretag, men fonden är mer diversifierad än vanligt. Nedan följer en lista på fondens största innehav och tillhörande andel.

Största innehav och tillhörande andel:

 • Apple (4,2 %)
 • Microsoft Corp (3,1 %)
 • Amazon.com (2,7 %)
 • Facebook klass A (1,3 %)
 • Alphabet C (1,0 %)
 • Tesla (0,9 %)
 • Johnson & Johnson (0,8 %)
 • Visa Inc (0,7 %)
 • JP Morgan Chase & Co (0,7 %)

Hur ska man tolka detta?

Vad vi kan utläsa utifrån ovanstående siffror är en fond vars primära investeringsmål är amerikanska teknik-, finans- sjukvårds-, och konsumentföretag. Fonden investerar även i andra branscher i mindre utsträckning, som till exempel fastigheter och råvaror.

Eftersom Avanza Global redan från början hade låga avgifter, kan man med viss säkerhet säga att fonden hade som syfte att vara en av Avanzas mest populära fonder. Den låga avgifter var ett bra sätt att generera rubriker. I samband med den senare tidens uppsving i intresset för privatinvesteringar bland befolkningen kan man också dra en hel del slutsatser om varför just teknikbranschen är överrepresenterad. Kolla gärna också på Avanza Zero för ännu ett exempel på detta.

Teknikföretag väntas under kortare perioder gå bra, även om de under det långa loppet ligger osäkert till (vem vet hur länge de kommer behövas, till skillnad från till exempel råvaror eller allmännyttor som alltid behövs). Avanza hade alltså tre faktorer som talade för att fonden (och fonder som Avanza Zero) skulle bli ett vinnande koncept, vilket gjorde det möjligt att erbjuda så låga avgifter: populariteten av plattformen (välkänd i folkmun), amerikanska teknikföretag överrepresenterade (attraktiv utvecklingskurva) och en marknad som allt mer skiftar från sparkonton till fondkonton.

Hur har indexet presterat historiskt?

Nedan kan du se prisutvecklingen av fonden sedan den skapades. Som du kan se är den mest anmärkningsvärda nedgången i början av pandemin då hela marknaden störtdök. Sedan dess har den stadigt klättrat uppåt. Nu under lågkonjunkturen går det faktiskt förhållandevist bra och grafen verkar komma kunna stabilisera sig igenom det värsta. Men det återstår såklart att se!

Avanza Global pris idag

Sedan början av pandemin har det gått väldigt bra för Avanza Global. Som du kan se på grafen har priset stadigt klättrat uppåt och visar inga tecken på att vilja hejda sig. Som du också kan se på bilden ovan har priset ökat med nästan 50 % sedan fonden lanserades, vilket inte är så dumt för en fond utan avgift.

I skrivande stund (juli 2022) befinner vi oss i lite av en lågkonjunktur. Detta kan man redan börja se i fondens utvecklingskurva. Däremot har det tack vare Avanza Globals riskspridning inte gått så dåligt som det potentiellt skulle kunna ha gjort. Kurvan är neutral, inte negativ, vilket är ett direkt exempel på det vi nämnde tidigare om att sprida sina risker.

Avanza Global avkastning och kurs

Ska man köpa Avanza Global?

Om du är ute efter en bra fond för att mer aktivt förvalta ditt sparande, är detta absolut en av de bästa alternativen. Som vi nämnt flera gånger tidigare, finns det inga fonder som har så låga avgifter som Avanza Global. Detta innebär att du kan minimera andelen av dina sparpengar som går till att betala förvaltarna av fonden. Låga avgifter är också någonting som över tid kommer bli mer och mer värt. Ju längre du äger fonden, desto mer avgifter kommer du också betala, men med en låg total avgift minimerar du detta. Fonden är alltså väl optimerad för de som vill spara över en längre period.

De flesta investerare vill inte behöva göra en genomgripande marknadsanalys bara för att kunna ta till vara på potentiella uppsving i världsekonomin. Det är just därför så många fonder har utvecklats på senaste tid. Privatpersoner är sugna på att komma in på marknaden, men mindre sugna på att spendera sin fritid med att sitta och granska prisutvecklingar. Som tur är finns det numera väldigt många och bra alternativ för att spara aktivt.

Investera i Avanza Global med Skilling

avanza-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Avanza Global med Skilling

avanza-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Lita på dig själv

Tänk alltid på att göra egen efterforskning. Det är lätt att man drar förhastade slutsatser och väljer att investera i någonting man egentligen inte kände till så bra. Se alltid till att du känner till så mycket som möjligt om tillgången du köper, innan du handlar. Bry dig inte om vad du hör andra säga på nätet, utan håll dig till faktan.

Du har säkert hört det tidigare, men det är också viktigt att du inte investerar mer än vad du är villig att förlora. Att investera kommer inte med några garantier överhuvudtaget. Även om det är högst osannolikt, så finns det alltid en möjlighet att du förlorar allt. Just därmed fyller vanliga sparkonton fortfarande ett visst behov förutom att erbjuda högre likviditet. Se till att du inte investerar pengar du kanske kommer behöva i framtiden.

Marknaden styrs egentligen av så många faktorer, att oförutsägbara händelser är oundvikliga. Ta den senaste pandemin som exempel, ingen kunde förutspå det, men ändå lamslog det marknaden. Förlita dig därför heller inte på prognoser allt för mycket. Många påstår sig kunna erbjuda ackurata spådomar om prisutvecklingen av en viss tillgång, men 9 gånger av 10 är det ingenting att lyssna på.

Om du däremot vet att du har tillräckligt med pengar för att lägga lite åt sidan, för all del, köp Avanza Global. Det är trots allt ett bra sätt att aktivt och förhållandevist säkert förvalta sina sparpengar mer aktivt, utan allt extraarbete som annars skulle behövas.

Olika sätt att köpa Avanza Global

Man måste alltid ta en risk för att gå med vinst i handelsvärlden, så är det bara. Det var sant i början på 1900-talet och det är sant även idag. Den stora skillnaden är dock att det tidigare var i stort sett omöjligt för gemene man att investera i aktier och finansiella instrument. Man behövde kopplingar, social status, för att inte tala om tillgångar. Numera är det lite annorlunda. Allt du behöver göra för att börja investera i dagens värld är att ladda ned en app och sätta in pengar på ett konto. Detta är någonting i princip alla med en smartphone kan göra.

Följaktligen har också antalet handelsplattformar ökat med tiden. Privatpersoner har idag tusentals alternativ att välja mellan. Det är inte alltid lätt att veta var man ska börja för att hitta rätt. Nedan går vi igenom två populära handelsplattformar och förklarar vilken av dem vi väljer.

Köp Avanza Global hos Avanza

Som vi nämnt tidigare i artikeln är Avanza en av sveriges mest populära handelsplattformar. I princip alla i sverige som någon gång köpt aktier har hört talas om Avanza. Det finns såklart en anledning till detta. På Avanza är det lätt att skapa ett konto, skapa ett ISK och snabbt därefter börja investera på internationella marknader. Avanza kommer nog inte försvinna inom en snar framtid från den svenska marknaden.

Avanza erjbuder som sagt en hel del, de är väletablerade i branschen och riktar sig främst mot den svenska marknaden. Mer än så kan man kanske inte kräva. Marknaden har dock utvecklats en hel del med tiden och även om Avanza har ett starkt utbud, är det ett gammalt namn som råkar ut för samma problem som alla etablerade företag – brist på innovation.

På senare tiden har det utvecklats så många nya handelsplattformar med ett unikt utbud funktioner att det skulle krävas en egen guide bara för det. Här vill vi dock dela med oss av analysen vi har gjort. Men mer om detta senare. Avanza är dock tämligen utdaterad när det kommer till vilka funktioner de erbjuder.

Var ska man handla Avanza Global?

I skrivande stund erbjuds Avanza Global enbart på Avanzas egna handelsplattform. Det är alltså en metod de använder för att driva folk till plattformen, vilket är förståeligt. Tyvärr innebär detta att investerare som väljer andra plattformar inte har samma möjlighet att investera. 

Som sagt är det svårt att välja plattform, men om Avanza Global är just vad du letar efter, måste du tyvärr använda Avanza. För all annan handel rekommenderar vi istället eToro. Genom vår grundliga analys av samtliga plattformar på marknaden har vi kommit fram till slutsatsen att eToro är i särklass den bästa. Vi har noga vägt för- och nackdelar mellan flertalet olika handelsplattformar, så även om du enbart är sugen på att köpa Avanza Global, se till att åtminstone testa eToro.

Investera i andra fonder hos eToro

Som sagt, Avanza Global går inte att investera i på eToro, men det finns många andra alternativ som erbjuder bra investeringsmöjligheter. Allt du behöver göra för att komma igång med eToro är att följa nedanstående steg. Allt du behöver göra är alltså att skapa ett konto, sätta in pengar, söka efter valfri tillgång och börja handla. Guiden går dock inte igenom eToros mer unika funktioner, så se också till att utforska sidan på egen hand. Ta till exempel gärna en titt på deras system för virtuella valutor som snabbt har möjlighet att ge nybörjare lite erfarenhet. Guiden bör inte ta mer än några minuter och består inte av någonting komplicerat.

1. Skapa konto

För plattformar som är baserade i utlandet är det första steget alltid att skapa ett konto. Vissa svenska plattformar förlitar sig på BankID, men för närvarande inte eToro. Det är därför viktigt att du också gör ditt konto så säkert som möjligt.

Det första du behöver göra är att ta dig fram till sidan som visas på ovanstående bild. Du kan också trycka här för att komma dit. Nästa steg är att trycka på den gröna knappen på vänster sida där det står “Börja investera”. På eToros hemsida kan du också hitta mer information om vad plattformen erbjuder. Kolla gärna igenom utbudet och se om det är någonting som passar dig innan du skapar ett konto. Vad som är speciellt anmärkningsvärt är plattformens sociala funktionalitet, vilket ger en mer personlig handelsupplevelse.

Nu har du kommit fram till själva registreringssidan. Här kan du se tre textfält samt en försäkring från eToro om deras tjänster. Precis som det står, så används eToros plattform redan av miljontals användare, värdesätter integritet högt och förvarar dina pengar hos välrenommerade banker. Du blir också automatiskt registrerad till att få marknadsföringsmejl, men detta kan du avregistrera dig från på direkten. Läs gärna också igenom deras regler och villkor, samt deras integritetspolicy och cookiepolicy. Det kan vara lite mycket text, så det räcker att skumma igenom det, men om du vill bilda dig en klar uppfattning om vad som erbjuds måste du såklart läsa igenom det noggrant. Checka boxarna när du bestämt dig.

Därefter anger du helt enkelt användarnamn, e-post och lösenord. Tryck på den gröna knappen och du bör vara klar! Du använder sedan dessa detaljer för att logga in. Alternativet finns också att helt enkelt ansluta ditt Google- eller Facebook-konto. Detta kan vara fördelaktigt om du inte vill behöva hålla koll på en massa konton och istället samla saker under ett och samma.

2. Sätt in pengar

När du har registrerat dig tas du automatiskt till eToros startsida. Det första du borde göra är att verifiera ditt konto, vilket du helt enkelt gör genom att trycka på den gröna knappen där det står “verifiera”. Detta kommer skicka ett mejl till din e-post, där du får ytterligare instruktioner. För att direkt gå vidare till insättning av pengar trycker du helt enkelt på den blå knappen i vänstra hörnet där det står “Sätt in pengar”.

Här finns det också en hel del saker att titta närmare på. Till höger kan du till exempel se några stora prisrörelser inom den närmsta tiden. I mitten har du det primära Twitter-liknande flödet där du kan göra dina egna inlägg och diskutera med andra användare på forumet. Ta gärna en titt på alla alternativ till vänster också. För att ta reda på mer kan du trycka på alternativet “hjälp” i den vänstra panelen.

När du har tryckt på “Sätt in pengar” möts du av ovanstående pop-up box. Här väljer du insättningsbelopp, betalningsmetod och anger tillhörande betalningsdetaljer. När du har fyllt i alla detaljer och valt betalningsmetod trycker du helt enkelt på den blå knappen där det står “Insättning”. Det går dessvärre inte att använda svenska kronor som valuta när du betalar med kredit- eller betalkort. Om du vill sätta in i SEK måste du använda en internetbank som till exempel Trustly.

Som du kanske också märkt är flera betalningsalternativ ej tillgängliga vid din första insättning. Detta är helt enkelt av säkerhetsskäl som du kan läsa mer om på eToros hemsida. När du gjort din första insättning kan du dock direkt börja använda alternativa betalningsmedel som Paypal och Skrill.

3. Sök efter valfri tillgång

När du väl har satt in pengar genom valfri betalningsmetod är det dags att faktiskt välja vad du vill investera i. På eToro kan du investera i guld, olja, kryptovalutor, vanliga aktier och mycket mer. Högst upp på huvudsidan hittar du ett sökfält där du kan leta efter vad just du vill investera i. När du har sökt fram vad du letar efter, tas du direkt till huvudsidan för den tillgången. Här hittar du mycket relevant information som kan informera din investering. Du hittar saker som prishistorik, nyheter och diskussioner mellan andra användare.

4. Börja handla!

Efter du har navigerat dig fram till tillgångens huvudsida, är allt du behöver göra att trycka på knappen “handla” nere i högra hörnet. Genom att använda alla eToros verktyg kan du utföra en djupare analys om detta är någonting du föredrar. Du kan också delta i diskussioner med andra användare, vilket är ett bra sätt att lära sig mer och att motivera sig själv att fortsätta förbättras. De flesta handelsplattformar erbjuder inte samma funktionalitet när det kommer till den sociala biten som eToro.

Investera i Avanza Global med Skilling

avanza-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Avanza Global med Skilling

avanza-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Avanza Global Alternativ

Det är väsentligt att man inte lägger alla sina pengar på samma tillgång. Att diversifiera investeringar är den absolut viktigaste principen att lära sig tidigt. När du har investerat i många olika marknader utspridda över hela världen är dina pengar mindre benägna att påverkas av lokala händelser eller förändringar som påverkar en lokal marknad. Det räcker dock inte att enbart diversifiera sin portfölj geografiskt, man måste också ha koll på företagets affärsområde. Om du har investerat globalt i teknikbranschen, har du fortfarande bara investerat i teknikbranschen. Även om din portfölj geografiskt sett är diversifierad, är den i grund och botten osäker.

Det är klart att man kan ha tur, men då gäller det att man väljer rätt. Det innebär med andra ord högre risker men potentiellt också högre vinstchanser att inte diversifiera. Det är upp till var och en hur villiga de är att ta på sig risker. Nedan följer några intressanta alternativ till Avanza Global som förhoppningsvis kan ge dig några idéer om hur man kan diversifiera sin portfölj.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Denna guide är till för nybörjare som vill ha tips och råd om hur man investerar i Avanza Global. Guiden har också gått igenom lite kort vad Avanza Global är och varför det är en populär investering bland svenska aktieintresserade. Om du har ytterligare frågor som inte besvarats i artikeln, hoppas vi följande FAQ-sektion kan underlätta något. Om du scrollat hit utan att läsa artikeln och inte hittar svar på dina frågor, rekommenderar vi att du läser igenom först.

Hur bra är Avanza Global?

Det som allra mest talar för Avanza Global är dess låga avgifter. Det är en av de billigaste fonderna som går att hitta på den svenska fondmarknaden. Detta gör det nästan per automatik till en av de bästa, då det viktigaste med en fond är att så lite pengar som möjligt går till att behöva betala avgifter.

Att sedan göra en bedömning på hur bra själva fonden kommer prestera är en helt annan sak som inte går att besvara utan vidare marknadsanalys. Det är någonting du måste undersöka på egen hand och bilda dig en egen uppfattning om. Det är trots allt dina egna pengar du riskerar. Att påstå att en tillgång är bra eller dålig är svårt, marknaden är inte ett lättolkat fenomen!

Är globalfonder bra?

En globalfond är en fond som investerar i företag med säten över hela världen. Följaktligen erbjuder globalfonder ett bredare utbud än “vanliga” fonder. Globalfonder ger dig alltså ökad riskspridning genom att fördela ditt innehav över många marknader.

Eftersom spridning är det primära globalfonder har att erbjuda kan de fungera som en stabil grund för vidare investering. Det ger dig som investerare en bas att utgå från när du kanske vill utföra mer riskfyllda köp.

Vilket index följer Avanza Global?

Avanza Global investerar i regel minst 85 % av sina tillgångar i en global indexfond som heter Amundi Index MSCI World. Detta är en fond som genom utförligt analytiskt arbete har inkluderat över 1500 aktier i sin portfölj. Avanza Global följer helt enkelt utveckling av detta index och beter sig därmed som en global indexfond även om det rent lagmässigt fortfarande är en fond.

Vilka företag ingår i Avanza Global?

Vi går igenom detta mer på djupet i själva artikeln. Men fonden innehåller 1500 olika aktier som är fördelade på flera marknader över hela världen. Fonden innehåller också storföretag som Apple, Microsoft och Google, så du får dessutom exponering mot dessa när du investerar.

All handel är riskfylld. Ingen garanti för vinst. Allt innehåll på vår webbplats är endast för informationsändamål och utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja. Detta gäller tillgångar, produkter, tjänster eller andra investeringar. De åsikter som förmedlas på denna webbplats utgör inte investeringsrådgivning och oberoende finansiell rådgivning bör sökas när det är möjligt. Den här webbplatsen är tillgänglig för dig utan kostnad, men vi kan få provision från de företag som vi presenterar på den här webbplatsen.

Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar
Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar