Investera i guld: den enda guiden du behöver!

Anders Sandberg Circle
Verifierad författare
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Är guld en bra investering? Det kan för många låta som ett gammalt sätt att investera på historisk sett. Men många investerare letar idag efter fler investeringsalternativ såsom guld som har ett tidlöst värde, speciellt under tider då börsen är skakig. 

Men varför ska man investera i guld? Vi har sammanställt en guide för att hjälpa dig med hur du kan investera i guld på bästa sätt, de risker som finns och framförallt varför köpa och sälja guld online är så populärt idag.

Investera i Guld med Skilling

skillng-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Guld med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Varför ska man investera i guld?

En av de säkraste investeringarna man har kunnat göra historiskt sett är att köpa guld. Guldpriset kan ofta stiga om det är oroligt på dagens aktiemarknad. Guld går att köpa fysiskt men ett enklare alternativ är att köpa och sälja online med så kallade CFD (Contracts For Difference). 

Värt att tänka på är att en investering av att köpa och sälja guld online är ett högre risktagande som du bör vara medveten om. Att läsa på ordentligt hur allt fungerar och att du vet vad du gör är en förutsättning för att du ska kunna se det som en värd investering, då det är många olika faktorer som påverkar den.

1. Guld har ett tidlöst värde

Den vanligaste kritiken mot att investera i guld är att guld inte har någon chans till tillväxt. Medan en aktie har tillväxtpotential, kommer ett visst antal guldtackor som förvaras i ett valv varken öka eller minska med tiden.

Denna “svaghet” som en del menar på är dock också guldets styrka. Guldet besitter ett värde som är tidlöst. Med det menas att guldpriset aldrig har eller kommer att falla till noll, som det finns risk för med exempelvis aktier.

2. Guld i fysisk form

Om du istället föredrar att äga fysiskt guld har detta en unik fördel. Guld är mycket speciellt eftersom det är en investering du också kan hålla i handen, till skillnad mot bland annat aktier. Dessutom är det en råvara som inte kan förstöras med eld, vatten eller genom tid.

Sedlar kan lätt förstöras om de rivs sönder eller hamnar i tvätt. Att spara sina pengar på bankkonton och sparkonton kommer med risken av identitetsstöld och hackning. I en tid då nästan allt i världen sker med hjälp av en digital form är fysiskt guld något som inte kan förstöras eller hackas.  

3. Ingen motpartsrisk

Eftersom du inte behöver dela det med andra parter eller med mäklare för att äga fysiskt guld innebär guld ingen motpartsrisk. Andra finansiella tillgångar ansvaras för av olika slags bolag och samfund, men detta slipper du om du äger fysiskt guld. Guld är också ett sätt att hålla en del av dina tillgångar utanför både politiskt inflytande och banksystem.

4. Du kan äga guld helt anonymt

I en nästintill helt digital värld är det inte mycket som fortfarande känns privat. Där kan en investering i guld fylla ett tomrum som är både uppskattat och som känns säkert för många.

Om du uppskattar din anonymitet och ditt privatliv har guld ännu en fördel. Guld är nämligen en av de få investeringarna idag som du kan äga privat, konfidentiellt och helt anonymt.

Investera i Guld med Skilling

skillng-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Guld med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investerare i guld har dock enligt lag skyldighet att informera skattekontoret om förtjänade kapitalinkomster. Förutom detta är det fullt möjligt för dig att äga guld med anonymitet.

5. Guld är lätt att sälja

En annan otroligt stor fördel med guld är att det är mycket lätt att konvertera till pengar. Guld är därför i stort sett alltid rätt lätt att sälja världen över.

Den stora majoriteten ädelmetallhandlare är ofta alltid villiga att betala för din guldtacka. Du kan även sälja ditt guld till exempelvis en guldsmed en pantbank, eller direkt till en privatperson. 

Användning av guld genom tiderna

Guld i sin renaste form är idag kanske mest känt genom dess genomslag i användandet till att skapa smycken på.

Du kan därmed även värdera dina smycken om du går till en juvelhandlare för detta ändamål. Historiskt sett är guld dock en vara som använts världen över som ett betalningsmedel.

Detta på grund av att guldet i sig står sig starkt på marknaden. Även om guldpriset varierar så förblir guldets värde detsamma. 

Guldet har därför alltid varit en viktig och stor del i världsekonomin och om man hade knutit ihop guldet med olika slags valutor hade man kanske kunnat undvika en inflation. Om priset på guld plötsligt stiger, beror det helt enkelt på att efterfrågan ökar.

Inflation är något som ständigt sker och den svenska Riksbanken har ett inflationsmål på två procent. Detta betyder i praktiken att pengar man äger förlorar två procent i värde varje år. Guldet ger därför ett skydd mot inflation som innebär att de fysiska pengarna minskar i värde.

På lång sikt kan värdet på pengar exempelvis därför halveras och de äldre generationerna har ofta en uppfattning om att det var billigare förr. Detta stämmer dock inte, det betyder endast att pengarna har minskat i värde.

Industrier som behöver guld

  • Juvelerare och guldsmeder
  • Urmakare
  • Glas- och porslinsfabrikanter
  • Tandtekniker
  • Fotografer
  • Elektronikindustrin
  • Läkemedelsindustrin

Guldets historia från 600-talet före Kristus

Guld är en otroligt viktig del av vårt arv och har upphittats i många delar av världen. Historiens första mynt som upphittats innehöll guld och upptäcktes i den västra delen av Mindre Asien sent på 600-talet före Kristus. Genom hela vår världshistoria som vi känner till den har guld varit förknippat med både makt, rikedom och ära

Förutom att vara en symbol för renhet och rikedom har guldet också varit en symbol för girighet. Att erövra guld har varit en viktig drivkraft för civilisationer och deras uppgång och fall. Detta kan vi se genom exempelvis Alexander den stores erövringar till den europeiska koloniseringen av Amerika, Afrika och Asien. 

Jakten på guld har lett till upptäckter och krigsföring

För att kunna tillverka guldmynt genom världshistorien har man även alltid varit beroende av att hitta nya guldfynd, och detta har genom tid skett via upptäckter, erövringar, koloniseringar och politik. Rikedomar tillsammans med guld har ofta varit motivet för mycket krigföring i världen och stora upptäckter. Guldet kan därför ses som en väg till makt. 

guld som råvara inte kan rosta eller förvittra har det genom historien visat sig vara ett högst framgångsrikt sätt för att kunna lagra värde och visa upp sin rikedom på. Guld har dessutom alltid varit favoritmetallen hos de rika och blivit som ett uttryck för personlig rikedom. Det är därför korrekt att säga att historiens största civilisationer och nationer ofta har värderats efter deras tillgång till guld och annan rikedom. 

Guldets värde i dagens samhälle

Idag anses guld vara en god investering av ett flertal olika anledningar. Guldpriset har stigit kraftigt sedan Covid-19 pandemin slog till, men hade redan innan detta en något stigande trend. Redan år 2015 kunde vi se en stigande trend när det kommer till guldpriset på marknaden.

Detta beror på det osäkra politiska läget mellan länder som USA, Ryssland och Kina. Till detta hör även centralbanker som ökat penningmängden, som har gjort att många ifrågasatt valutornas värde.

Investera i Guld med Skilling

skillng-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Guld med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Guldpriset mäts alltid i dollar per uns och har gått upp ca 90% sedan år 2015. Guldfonder har även varit bland vinnarna flera år i rad på grund av att guldbolagen som prospekterar guld har haft en bra marginal på deras årliga guldförsäljning. Men det är inte endast vinst med att investera i guld.

Det är viktigt att du är väl medveten om att både köp och säljproceduren kan kosta. Skillnaden mellan köppriset och säljpriset kan handla om ett par procent. Du behöver därför besitta en god kunskap kring hela processen av att investera i guld innan du fyller kassaskåpet med guldtackor eller köper guldaktier på börsen.  

Guld Pris just nu

Vad talar för att guldpriset skulle fortsätta stiga?

Vad kan göra så att guldpriset sjunker?

Om vaccinet mot Covid-19 gör att världen blir till en säkrare plats så blir marknaderna mer positiva och kommer sälja av sina investeringar i guld. Om konjunkturen även blir bättre världen över så minskar intresset för guld. Mycket kapital har dessutom letat sig in i guldfonder, när detta kapitalflöde vänder kan det gå snabbt nedåt.

Ska man investera i guld?

Guld har med tiden visat sig vara ett av de bästa sätten att investera på. Anledningen till att just guld är så dyrbart och behåller sitt värde är för att det endast finns en begränsad mängd i hela världen. Den mjuka metallen kan även smältas ned och användas hur många gånger som helst.

Guld är också unikt med tanke på att det, till skillnad från diamanter som idag kan tillverkas i laboratorium, inte går att framställa på konstgjord väg.

Det är värt att poängtera att precis som med alla olika typer av investeringar inom den finansiella världen medför investeringar i guld risker. Sanningen är dessutom att riskerna även kan vara relativt höga i jämförelse med andra alternativ som är tillgängliga. Därför är goda förberedelser ett måste innan du börjar handla med guld. 

Förberedelser innan guldinvesteringar är en nyckel till framgång

Innan du börjar investera i guld är det därmed viktigt och högst fördelaktigt att du skaffar dig en bred kunskap om råvaran av den enkla anledningen att det finns dussintals faktorer som kommer att påverka slutresultatet.

Ifall det är oroligt på finansmarknaden finns det en stor chans att guldpriserna stiger. Du kan både investera i fysiskt guld eller genom CFD.

Handel med guld har ökat på grund av att fler misstror kontanter eller sin valuta och väljer istället att investera sina pengar i guldmynt, guldtackor eller värdepapper med guld som underliggande tillgång. Guldpriset stiger eller sjunker ständigt beroende på vad andra är villiga att betala för det.

I tider när centralbanker trycker nya sedlar urholkar det i sin tur valutors värde. Med guld kan du istället behålla värdet på dina pengar. 

Det är dock viktigt att poängtera att guld inte är och inte kan bli en tillgång som genererar en intäktsström såsom bolag eller hyresfastigheter. Istället handlar hela investeringen kring spekulation i det aktuella guldpriset med en förhoppning om att värdet ständigt ska öka.

Olika sätt att investera i guld

Det finns ett par olika sätt att investera i guld om du har bestämt dig för detta. Du kan exempelvis köpa ett CFD-certifikat som är som likvida tillgångar som du kan sälja eller köpa när du vill. Du kan även köpa och äga ETF fonder, (Exchange Traded Fund) som är ett enkelt sätt att få exponering mot guld.

För detta behöver du dock ha ett aktivt konto hos en nätmäklare som exemplevis Avanza. Avanza är en nätmäklare som hjälper dig att välja guldfonder och guldaktier. Ett tredje sätt som du kan investera i guld på är att köpa fysiskt guld.  

Handla Guld via ETF

Namn

Ett år i %

WisdomTree Physical Gold – EUR Daily Hedged

1.82%

Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC 

1.79%


EUWAX Gold ll

-3.94%

EUWAX Gold 

-5.50%

Källa: https://www.justetf.com/en/how-to/gold-etfs.html 

Guldaktier

Självklart finns det både tydliga fördelar och nackdelar med både investeringar i guld och investeringar i aktier. Men att kombinera dessa två verkar vara ett recept till framgång. Historiskt sett kan man se att en kombination av börs och guld gett en stabilare avkastningskurva än om du endast investerat i ett av dem. 

Guld är som vi vet en stabil tillgång, men börsen har oftare en starkare utveckling från ett längre tidsperspektiv med större tillväxtpotential. Då dessa två är relativt lågt korrelerade med varandra är portföljer med en kombination av de två ofta ett vinnande recept. Samtidigt kan man se en genomsnittlig korrelation mellan att aktiemarknaden faller och att guld stiger. En omvänd korrelation är också korrekt.

Vad påverkar guldpriset?

Det som påverkar och utgör vad guldpriset ligger på är en kombination av hur stor efterfrågan är och dess tillgång. Andra faktorer som exempelvis pandemier och finanskriser kan påverka priset på guld.

I samhällen där människor tappar förtroendet för både banker och stater så är det vanligt att kapital strömmar in i form av värdepapper med guld som underliggande tillgång.

 Under Coronakrisen kan man även se en ökning av guldpriset, detsamma gäller under perioder av finanskriser och då börser kraschat.

Investera i Guld med Skilling

skillng-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Guld med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Förekomst och produktion av guld

Idag producerar världens gruvbolag cirka 2 700 ton guld varje år. Det finns idag drygt 900 guldgruvor som är aktiva världen över. Kina är det land som producerar mest guld, följt av Australien, Ryssland, USA och även Sydafrika. Australien är även det land som har de största kända guldreserverna. På andra plats kommer Sydafrika följt av Ryssland som ligger på tredje plats.

Eftersom guld som råvara i princip är oförstörbart existerar allt guld som någonsin brutits genom historien kvar i någon slags form, med undantag för det guld som förlorats genom bland annat förlisningar till havs.

Om denna mängd som ligger på cirka 186 700 ton skulle smältas ned och hällas i en form skulle det rymmas i en kub med måtten 21,3 x 21,3 x 21,3 meter. Till detta tillkommer dock mineralfyndigheter som kvarstår att bryta som just nu uppgår till ungefär 56 000 ton enligt beräkningar av US Geological Survey.

Det motsvarar en knapp tredjedel av allt guld som brutits ned hittills. Detta innebär att med dagens produktionstakt kommer alla guldgruvor i världen få slut på guld om mindre än 20 år om det inte dyker upp nya fynd.

Nya guldfynd sker alltmer sällan

Man har sett att det går allt längre tid mellan upptäckterna av nya guldförekomster. Reserverna i de gruvor som redan finns utvinns dessvärre också i allt snabbare takt i och med den mycket effektiva tekniken som finns idag.

Guldproduktionen i världens alla gruvor är i regel lägre än den årliga totala efterfrågan. Även denna har minskat under en tioårsperiod. Under de allra senaste åren kan man dock se en måttlig ökning av gruvproduktionen, i och med att befintliga gruvor har kunnat öka sin produktion på grund av det höga guldpriset.

Halten av guldet varierar kraftigt i de malmer som bryts. Guldmalmer som bryts under jord bör hålla cirka 3 gram guld per ton för att ses som lönsamma medan dagbrottsmalmer kan ha lägre halter. Idag produceras mycket av världens guld i dagbrott som bryts på malmer. De har vanligtvis guldhalter mellan 1 och 4 gram per ton.

Vart kan man investera i guld?

Du kan investera i guld genom ett flertal olika sätt. Istället för att köpa fysiskt guld kan man investera i ett bland annat guldbolag, till exempel en guldtermin, en börshandlad guldfond eller ett guldproducerande bolag. Det är dock ytterst viktigt att först läsa på om bolagsspecifika faktorer och vad de börshandlande fonderna innehåller innan du gör din investering. Att investera i guldbolag är ett nytt sätt att investera i guld som kan vara ett intressant alternativ.  

Vi har gjort gedigna efterforskningar och jämfört olika nätmäklare med de bästa valen för dig att göra din investering på, som du kan hitta i tabellen nedan:

PLACE TABLE HERE

Alternativer till Guld

FAQ - Vanliga frågor och svar

När ska man investera i guld?

Att investera i guld är tveklöst den bästa och i regel säkraste investeringen som människan kunnat göra genom tiden. Du slipper oroa dig för att förlora allt du investerat i då guld inte påverkas av yttre slitningar och inte kan framställas på konstgjord väg. 

Man har dock sett att när det råder oroligheter i världen, finansmässigt eller med pandemier så ökar guldpriset och det kan då vara värt att vänta tills dess om du vill sälja för att gå ut med mest vinst.  På samma sätt är det även smart att köpa guld när guldpriset ökar snabbt och man anser att en ekonomisk kris är nära.

Är det smart att investera i guld?

Det finns otroligt många olika skäl till att det kan vara smart att investera i guld. En del investerar på grund av att guldpriset kan variera, men guldets värde håller sig detsamma och att värdet ökar när det sker en ekonomisk kris. Just denna värdebevarande förmåga är helt unik i jämförelse med andra investeringar. Det är på grund av detta som många kan uppskatta den stabilitet som guld besitter när marknaden är instabil. 

Hur investerar man i guld på börsen?

Du kan köpa guldaktier i guldproducerande bolag på börsen. För detta kan du enkelt vända dig till en betrodd nätmäklare som presenterar alla guldaktier som du kan välja att investera i. Ha dock i åtanke innan du gör din investering i bolag att du bör ha god kunskap om företagen och om att kunna värdera bolagen. Avanza erbjuder bland annat dessa tjänster, så vad väntar du på – investera i guld med Avanza!

Du kan även investera via en ETF (Exchange Traded Fund). En ETF är en börshandlad fond som handlas direkt via börsen precis som på samma sätt som aktier. En ETF följer sedan utvecklingen på en underliggande tillgång, bland annat valutor, ett index, råvaror, med mera.

Är det bra att investera i guld?

Som med alla investeringar finns det inga självklara garantier och att investera i en råvara som guld är inget undantag. Att investera i guld kan dock absolut vara ett fördelaktigt sätt att investera på och guldpriset stiger ofta när en kris är på ingång, då det är säkrare att äga guld under dessa perioder. Guld är dessutom oftast väldigt enkelt att sälja jämfört med annan egendom och du kan konvertera det direkt till pengar.

Det går att jämföras med ifall du till exempel har mycket värdefulla konstverk som du vill sälja, då kan det ta tid att hitta rätt köpare. Guld kan, som nämnt innan nästan alltid bytas ut mot kontanter direkt. 

Att sälja en investering som aktier kan också vara tidskrävande, då processen av en orderbehandling tar ett par dagar. Att sälja sitt guld på marknaden kan i kontrast ske direkt så länge du vet vart du ska vända dig.  

All handel är riskfylld. Ingen garanti för vinst. Allt innehåll på vår webbplats är endast för informationsändamål och utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja. Detta gäller tillgångar, produkter, tjänster eller andra investeringar. De åsikter som förmedlas på denna webbplats utgör inte investeringsrådgivning och oberoende finansiell rådgivning bör sökas när det är möjligt. Den här webbplatsen är tillgänglig för dig utan kostnad, men vi kan få provision från de företag som vi presenterar på den här webbplatsen.

Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar
Verifierad författare
Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar
Verifierad författare