Investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära: Vad är det och hur köper man Länsförsäkringar Europa Indexnära Index 2022

Anders Sandberg Circle
Verifierad författare
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Det råder inget tvivel om att svenska investerare har börjat rikta sig allt mer mot USA:s aktiemarknad. Internationellt verksamma amerikanska storföretag verkar helt enkelt vara mer intressanta som investeringar i nuläget. Ingenting man kan klandra privatinvesterare för. En stor anledning till detta är allt man hör om dessa företag på nyheterna, men detta kommer på bekostnad av att ha mindre förståelse för den mer lokala ekonomiska marknaden. Genom att investera i fonder som riktar in sig på olika regioner, kan man få exponering mot dessa utan att behöva ha någon vidare förståelse. Förvaltningen sköts ju åt dig!

Länsförsäkringar Europa Indexnära är en fond som ger bra exponering mot den europeiska marknaden. Den rankas gång på gång högt och ses som ett av de främsta fondalternativen på marknaden. Detta beror till stor del på dess förhållandevist låga avgifter och underliggande index. Fonden försöker efterlikna utvecklingen av indexet MSCI Europe, vilket är ett index som återspeglar aktiemarknaden i hela västeuropa, vilket är en region som anglofilerna kanske inte riktigt är så bekanta med som de borde. Det finns faktiskt mer än bara amerikanska företag, tro det eller ej!

Investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära med Skilling

Länsförsäkringar-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära med Skilling

Länsförsäkringar-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Fonden har innehav i företag visserligen är skrivna i västeuropa, men de allra flesta företag har även verksamhet som sträcker sig internationellt. Detta innebär att även om riskspridningen verkar vara ganska isolerad till just västeuropa, fungerar fonden lite som om den vore global fast specialinriktad på västeuropa. Detta är absolut någonting som är värt att inkludera i sin bedömning av risken. I följande guide kommer vi undersöka fonden i detalj, hur fonden fungerar, hur priset har utvecklats med tiden, vilka aktier som ingår och hur du som nybörjare kan komma igång med dina egna investeringar på eToro. Vi förklarar mer om hur vi valt denna plattform senare i guiden.

Vad är Länsförsäkringar Europa Indexnära?

Länsförsäkringar Europa Indexnära är en så kallad indexnära fond som investerar i företag noterade på diverse aktiemarknader runtom i Europa. Fondens placering har som ändamål att så nära som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet indexet MSCI Europe. Fonden kan komma att vid behov exkludera aktier som ingår i detta indexet. Detta överensstämmer med Länsförsäkringars grundläggande principer för utförande av ansvarsfulla investeringar. Målet med förvaltningen är självklart att maximera potentiella vinster, samtidigt som det underliggande indexet följs så nära som möjligt.

Fonden har länge varit aktiv på marknaden. Fonden lanserades 2009 och har sedan dess gett investerare ett billigt alternativ för att få stabil exponering mot den europeiska marknaden. Trots den europeiska arbetslösheten som med tiden har ökat ganska kraftigt under vissa perioder, till exempel under mitten av 2019, så har fonden klarat sig bra. Den europeiska centralbanken ECB beslutade för ett tag sen att införa utförliga åtgärder för att möta nya behov i marknaden, vilket gav fonden behövlig livskraft.

Fonden har också, precis som många andra fonder, möjlighet att göra placeringar i diverse derivatinstrument för att uppnå målet med att så nära som möjligt efterlikna utvecklingen av indexet MSCI Europe index. Precis som den resterande marknaden, påverkades fonden kraftigt av pandemin. Detta måste återspeglas i samtliga analyser av marknaden under denna period, däribland denna. Att fonden potentiellt inte nådda utsatta mål under denna period bör med andra ord inte ges oproportionerligt stor vikt i en sådan bedömning. I övrigt kan man säga att fonden följer fondbolagets principer väl.

Vilka krav finns det för att ingå i fonden?

I det här fallet finns det inga ytterligare krav annat än att investering i tillgången leder till att fonden når sitt mål. Nämligen att så nära som möjligt följa utvecklingen av MSCI Europe index. Detta innebär att man investerar i företag som ingår i indexet. Det är så en indexfond fungerar. Det är upp till ansvariga förvaltare av fonden att se till att den når sina investeringsmål, som investerare behöver du inte göra annat än att betala avgiften!

Avgifter

Nu har vi kommit till en av de viktigaste sakerna med att välja fond, nämligen att se vad avgifterna är. Indexfonder har en tendens att vara betydligt billigare än fonder som är mer aktivt förvaltade. Anledningen till detta är egentligen ganska självklar. Om du har förvaltare som utför ett kontinuerligt och tungt arbete i att välja potentiella investeringar som gynnar fonden, måste man också betala dessa. 

Det är detta avgifterna är till för. Om fonden däremot helt enkelt har som mål att följa ett visst underliggande index, kommer förvaltarna rent krasst inte vara lika viktiga. Analysbördan är alltså betydligt tyngre när det kommer till mer vanliga fonder. Indexfonder klarar sig ganska bra på egen hand. Länsförsäkringar Europa Indexnära har en fondavgift på 0,12 % med pensionsmyndighetens rabatt och 0,21 % utan. Fonden har alltså generellt sett lägre avgifter än vad man är van vid.

För inte så länge sedan fick systerfonden Länsförsäkringar Global Indexnära en hel del medial uppmärksamhet. Det berodde på ett missförstånd gällande fondens avgifter. Investerar fick uppfattningen om att fonden tog hela 2 % i avgifter, någonting som hade varit fullständigt orimligt. När du söker på fonden får du fortfarande upp en hel dröse artiklar om just detta. Oturligt nog innebar denna felkommunikation en hel del negativ uppmärksamhet som än idag påverkar dess anseende. Det är alltså viktigt att tänka på detta när man gör sin analys.

Vilka sektorer återfinns i indexet?

Fonden är ganska bred och täcker flertalet sektorer och branscher. Nedan tar vi en närmare titt på vad detta innebär i praktiken. Följande sektion avser ge dig en bättre bild av hur fonden är uppbyggd.

Sektorer sett till andel

Följande siffror är från slutet av juni 2022:

 • Sjukvård (16,9 %)
 • Finans och fastighet (16,5 %)
 • Industrivaror och tjänster (14,0 %)
 • Dagligvaror/Konsument, stabil (13,9 %)
 • Övrigt (13,6 %)
 • Sällanköpsvaror och tjänster/Konsument, cyklisk (10,5 %)
 • Material/Råvaror (7,5 %)
 • Informationsteknik/teknik (7,1 %)

Länder sett till andel

Följande siffror är från juli 2022. Siffrorna är avrundade.

 • Storbritannien (23 %)
 • Schweiz (17 %)
 • Frankrike (17 %)
 • Tyskland (12 %)
 • Nederländerna (7 %)
 • Sverige (5 %)
 • Danmark (4 %)
 • Spanien (4 %)
 • Italien (3 %)
 • Finland (2 %)

Som tydligt går att se har fonden mest investeringar i Storbritannien och Schweiz. Detta är vanligt i fonder som inriktar sig mot västeuropa. Det som kanske är lite mer ovanligt är att Frankrike har en större andel än länder som Tyskland. Vidare har Sverige en ganska stor andel sett till sin storlek, vilket kan förklaras med att fonden faktiskt är svenskt förvaltad.

Vilka är de största bolagen som ingår i fonden?

Nedan följer en lista med fondens 10 största placeringar och hur stor andel av fonden de utgör och vilket land företaget har sitt högkvarter i. De flesta bolag listade nedan har dock såklart också internationell verksam som i många av fallen sträcker sig över hela jorden. Listan kan komma att förändras väldigt snabbt så kom ihåg att gå in och kolla själv om du vill göra en djupare analys av marknadssituationen. Siffrorna är tagna juli 2022.

 

Företagsnamn

Land

Andel av fonden

Nestle SA

Schweiz

3,80 %

Roche Holding AG

Schweiz

2,63 %

AstraZeneca

Storbritannien

2,46 %

ASML Holding NV

Nederländerna

2,23 %

Novo Nordisk B

Danmark

2,08 %

Novartis AG

Schweiz

2,07 %

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Frankrike

1,89 %

TotalEnergies SE

Frankrike

1,69 %

HSBC Holdings PLC

Storbritannien

1,55 %

Unilever PLC

Storbritannien

1,47 %

Hur har fonden presterat historiskt?

Fonden har en avkastning som försöker efterlikna utvecklingen av indexet MSCI Europe Index, så fonden har över tid utfört sitt arbete väl. Kriteriet för framgång när det kommer till förvaltning av en fond med Länsförsäkringar Europa Indexnäras målsättning är att följa utvecklingen av indexet oavsett om det i stunden går bra eller dåligt. På ett decennium har fonden ökat med ungefär 150 %, vilket man inte kan se som annat än positivt. Om man även är sugen på att göra en närmare analys av priset, är det lämpligt att tänka på att den nuvarande nedgången är någonting som påverkar hela marknaden och som inte nödvändigtvis återspeglar indexets hälsa.

Investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära med Skilling

Länsförsäkringar-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära med Skilling

Länsförsäkringar-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Länsförsäkringar Europa Indexnära avkastning idag

Länsförsäkringar Europa Indexnära Pris

Ska man investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära?

Innan man investerar i en fond, är det en bra idé att ta reda lite på hur det går för dess konkurrenter. Det är aldrig dåligt att samla in data som avgifter, prisutveckling över tid och förvaltare och sedan jämföra dessa mellan olika fonder. På så sätt kan man bilda sig en bra bild av vad marknaden har att erbjuda och utgå därifrån.

Länsförsäkringar Europa Indexnära är en bra indexfond för den som är trött på att spara alla sina pengar statiskt i ett traditionellt sparkonto. Det är en bra fond om man vill få lite ruljans på sitt sparkapital och inte låta det svepas med av inflation. En annan bra sak med fonden är dess låga avgifter, vilket gör att så lite som möjligt av dina sparpengar behöver gå förlorade. Morningstar ger fonden 3 av 5 stjärnor.

Olika sätt att investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära

För inte alls länge sedan var det i princip omöjligt för gemene man att investera. Man behövde inte minst faktiskt gå till börsmarknaden fysiskt, vilket är ett dilemma vi med vår digitala magi har lyckats undkomma. Varje person som har tillgång till en smartphone har tillgång till sin internetbank och således tillgång till handelsplattformar där man har möjlighet att investera i diverse tillgångar. Det är revolutionerande att möjligheten finns att investera i Apple samtidigt som man lagar tomatsoppa. Det var nog inte många som hade kunnat förvänta sig det!

Detta har lett till att det tämligen kryllar av handelsplattformar på marknaden som vill ge kunder en produkt som kan bidra med så många funktioner som möjligt. Eftersom det är så många, kan det vara svårt för en nybörjare att välja. Vi hoppas dock kunna stävja förvirringen något, så läs gärna vidare där vi går igenom resultatet av vår analys av marknadens alla handelsplattformar.

Investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära hos Avanza

Avanza är utan tvekan sveriges mest använda och mest välkända handelsplattformar på nätet. Om man frågor första bästa på gatan vilken handelsplattform de använder, kommer det mest största sannolikhet vara just Avanza. Det är faktiskt lite av ett kulturellt fenomen, vilket inte alltid är positivt. Det gör att många blir blinda när det kommer till alternativen och inte testar och jämför vilken handelsplattform som erbjuder marknadens bästa funktionalitet.

Var ska man investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära?

Vi har gjort en genomgående analys av den svenska marknaden och utbudet av handelsplattformar. Slutsatsen är ganska tydlig, eToro är utan tvekan den plattform som erbjuder bäst funktionalitet för svenska användare. Avanza står sig väl, men det är en gammal plattform. Nyare funktioner saknas och det är här eToro kan täppa igen. Det finns visserligen många andra bra konkurrenter, men eToro sticker ut ganska markant.

Dessvärre erbjuds fonden i skrivande stund inte på eToro. Det finns dock ingenting som hindrar dig från att göra ett konto på Avanza för att köpa dessa svenskt förvaltade fonder och använda eToro för att bedriva resten av ditt handlande. Visst är det omständligt att behöva hålla koll på flera konton, men egentligen är det inte så svårt.

Investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära hos eToro

I nedanstående guide går vi kort igenom hur man registrerar sig på eToro, sätter in pengar och köper sin första aktie steg för steg. Som vi nämnde tidigare går tyvärr Länsförsäkringar Europa Indexnära inte att köpa på eToro, men vi hoppas på att plattformen erbjuder fonden i framtiden.

1. Skapa konto

Det är antagligen ingen större överraskning att det första steget är att skapa ett konto. Allt du behöver göra är att navigera dig fram till eToros huvudsida (www.etoro.com/sv/). Du bör därefter se sidan som visas på ovanstående bild. Tryck på knappen “Börja investera” för att komma igång med registreringsprocessen.

Här ser du själva registreringssidan. Förhoppningsvis är det en ganska familjär syn. Det finns egentligen ingenting speciellt med denna registreringssida jämfört med andra. Ange helt enkelt användarnamn, e-post och lösenord. Godkänn villkoren och tryck på “Skapa konto”. Alternativt kan du använda dig av ett befintlig Google- eller Facebook-konto.

2. Sätt in pengar

När du har skapat ett konto bör du automatiskt loggas in. Här kan du se flödet och lite statistik. Som du kan se på bilden har vi ännu inte verifierat kontot. Gör detta genom att trycka på knappen och följa instruktionerna i mailet du får. För att komma igång med att sätta in pengar trycker du sedan på den blå knappen i vänstra hörnet “Sätt in pengar”.

Som du kan se på bilden ovan behöver du enbart välja belopp, insättningsmetod och relaterade detaljer. Välj helt enkelt det alternativ som passar dig bäst. Tryck därefter på “Insättning”.

3. Sök efter valfri tillgång

Nu har du gjort alla förberedelser du behöver för att köpa din första tillgång på eToro. Allt du behöver göra nu är att söka dig fram till tillgången du vill köpa. Tryck på det första alternativet som kommer upp för att komma till tillgångens huvudsida.

4. Börja handla!

Nu borde du vara inne på tillgångens huvudsida. Allt du behöver göra nu är att trycka på den blå knappen där det står “Handla” för att börja investera i den tillgång har har valt.

Investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära med Skilling

Länsförsäkringar-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Länsförsäkringar Europa Indexnära med Skilling

Länsförsäkringar-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Länsförsäkringar Europa Indexnära innehav alternativ

Det är inte smart att lägga alla pengar på en och samma tillgång, vi har därför sammanställt en kort lista på några alternativ till fonden. Hoppas du hittar någonting användbart!

FAQ – Vanliga frågor och svar

Nedan följer några vanliga frågor och svar.

Vad är Länsförsäkringar Europa Indexnära?

Det är en indexfond som lanserades 2009 av Länsförsäkringar. Fonden försöker efterlikna utvecklingen av indexet MSCI Europe index så nära som möjligt och erbjuder ett lågavgiftsalternativ för privatinvesterare.

Går det att köpa Länsförsäkringar Europa Indexnära?

Absolut! Du kan dessvärre bara köpa fonden på Avanza i skrivande stund. Vi rekommenderar dock eToro för resten av dina investeringar. Om du vill kan du ju använda båda plattformarna och således dra nytta av bådas fördelar.

Vilka företag ingår i fonden?

Vi har en lista i artikeln som går igenom vilka företag som ingår. Vi går också igenom branschuppdelning och i vilka regioner fonden investerar i som mest. Om du vill ha en snabb överblick kolla gärna på diagrammen i artikeln.

Är det värt att köpa Länsförsäkringar Europa Indexnära?

Vi hoppas att du fått några bra idéer genom att läsa artikeln. Det är tyvärr inte möjligt för oss att veta exakt hur det kommer gå för fonden i framtiden. Det bästa du kan göra är att  utföra din egen analys och utgå från det.

All handel är riskfylld. Ingen garanti för vinst. Allt innehåll på vår webbplats är endast för informationsändamål och utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja. Detta gäller tillgångar, produkter, tjänster eller andra investeringar. De åsikter som förmedlas på denna webbplats utgör inte investeringsrådgivning och oberoende finansiell rådgivning bör sökas när det är möjligt. Den här webbplatsen är tillgänglig för dig utan kostnad, men vi kan få provision från de företag som vi presenterar på den här webbplatsen.

Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar
Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar