Investera i QQQ: Hur köper man QQQ

Anders Sandberg Circle
Verifierad författare
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Det går inte att betvivla att teknologiskt inriktade företag ökat kraftigt i värde under de senaste åren. Pandemin accelererade den digitala marknadens utveckling eftersom många samhällsfunktioner var beroende av en välfungerande teknologisk miljö. Som en följd av detta söker sig allt fler investerare till fonder som Invescos 100 QQQ ETF, listad på Nasdaq under aktiesymbolen QQQ. Indexfonden har presterat extremt väl i jämförelse med många liknande fonder, vilket otvivelaktigen lockat många investerare. Men mer om detta senare.

QQQ är ett relevant alternativ för investeraren som är intresserad av att expandera sin långsiktiga investeringsportfölj. ETF:en erbjuder kostnadseffektiv exponering mot flertalet stora företag som alla når höga nivåer av teknologisk innovation.

Investera i QQQ med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i QQQ med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Invescos trust QQQ är även en av de indexfonder som ökat markant i popularitet under de senaste åren. Största anledningen till detta är att fonden följer utvecklingen av icke-finansiella företag listade på Nasdaq-100 indexet, vilket till stor del består av just tech-företag. Andra sektorer ingår såklart också, men majoriteten är teknologiskt inriktade och nästan alla gynnas av ett samhälle mer beroende av den teknologiska utvecklingens framfart. I följande guide kommer vi ge dig en överblick av indexet – dess betydelse, historik och prestanda – och guida dig genom köpprocessen på valfri handelsplattform.

Vad är QQQ?

Invescos trust QQQ ETF är en indexfond som följer utvecklingen av Nasdaq-100 indexet. För att förhindra förvirring, är det värt att nämna att fonden tidigare hette PowerShares ETF, så om du är ute efter att göra en historisk analys kan detta vara ett lämpligt sökord för att komma igång.

 

Invesco QQQ trust är ganska brett känt som en av marknadens säkrare ETF:er och har bland nästintill alla analytiker och officiella klassificeringar gott anseende. Fonden har hög likviditet och hamnar ofta näst högst bland alla amerikanska ETF:er när det kommer till handelsvolym. I skrivande stund (juli 2022) upplever hela marknaden låga handelsvolymer på grund av den rådande volatiliteten. De flesta mått kommer framöver vara över en längre tid i väntan på att marknaden återhämtar sig något.

 

Invesco QQQ trust följer som sagt företag i Nasdaq-100 indexet, men enbart företag som har varit listade där under minst två år. Just nu (juli 2022) har Invesco QQQ ETF:en 102 företag som den följer. Om vi jämför detta med hur det såg ut för två år sedan, är det bara 2 företag mindre, vilket ger en uppfattning om hur stabilt indexets innehav är. Precis som andra värdepappersfonder erbjuder QQQ en samlad och statisk portfölj av tillgångar som investerare köper och säljer individuella aktier på. 


Ett investmentbolag av denna typ handlar inte aktivt aktier, vilket innebär att aktieinnehavet inte skiftar såvida någonting extraordinärt händer – till exempel om företaget går i konkurs eller vid företagsfusion. Som en följd av att QQQ har ett ganska oföränderligt innehav kan investerare vara säkra på att de får ungefär samma investeringsutsikter under hela deras investeringsperiod som vid köptillfället. Man kan alltså med lätthet använda QQQ i sin strategi utan att behöva oroa sig över labila fondförvaltare. Många fonder fungerar nämligen inte på detta vis, utan genomgår ständiga innehavsförändringar.

Vad är Nasdaq 100?

Nasdaq är världens näst största börs sett till ingående företags marknadsvärde. Nasdaq är en börs med flera anmärkningsvärda bedrifter genom åren. Bland dess mest betydelsefulla bedrifter ingår saker som att det var världens första börs med elektronisk handel, världens första börs som erbjud molnlagring och världens första börs med att lansera en hemsida. Detta ger dig också lite inblick i hur gammal börsen faktiskt är!

Precis som namnet antyder, innehåller Nasdaq 100 börsens 100 största företag enligt marknadsvärde, bortsett från finansiellt inriktade företag som vi nämnde tidigare. Detta indexet är unikt i att det använder sig av en speciell teknik för att förhindra att ett av de ingående superföretagen avgör alldeles för mycket. Detta innebär att om många aktier av ett jätteföretag som till exempel Google av någon anledning börjar säljas väldigt snabbt, kommer inte Nasdaq 100 uppleva samma extrema utveckling såvida de andra företagen i indexet inte också minskar i värde.

Detta är någonting som är speciellt eftertraktat då aktier på Nasdaq har en tendens att vara ganska volatila. Nasdaq är ökänt som en förhållandevist riskabel börs, med stora risker, men också ett ställe där investerare har stor potential för vinst. Att investera i en börshandlad fond som invesco QQQ trust, istället för att själv navigera dig igenom snåret av företag som går att hitta på Nasdaq, är lämpligt om du inte ständigt vill behöva hålla dig uppdaterad.

Vilka krav finns det för att ingå i indexet?

Kravet är att man är ett icke-finansiellt företag som är listat på Nasdaq 100 och att man varit listad där i mer än 2 år. QQQ avser ge investerare exponering mot USA:s största aktier genom att följa utvecklingen av Nasdaq 100. Följaktligen är detta det huvudsakliga kravet för att ingå i indexet. Du måste vara en av de största och du måste ingå i Nasdaq 100. I slutändan är det dock fondens förvaltare som avgör, men deras bedömning utgår från dessa kriterier. Det är inte mycket till tolkning som behöver göras, men det finns ändå utrymme för avvikande åsikter inom antagningsprocessen som leder till att vissa beslut fattas.

Vilka sektorer återfinns i indexet?

Invesco QQQ trust är en av många sätt för investerare att erhålla exponering mot Nasdaq 100. Således innehåller fonden flera stora internationella och amerikanska företag inom sektorer som till exempel teknologi, sjukvård, telekommunikation, industri, m.m. Storföretag inom tech-industrin som Tesla, Apple, Google och Intel utgör en stor andel av indexet eftersom indexet fonden följer har en tendens att inkludera teknologi- och tillväxtinriktade aktier. Se nedanstående bild för att få en ungefärlig bild av hur fondens resurser allokeras.

Detta ger dig en visuell representation, men läget har förändrats något sedan dess. Vi har därför sammanställt en lista för hur sektoruppdelningen ser ut i dagsläget (juli 2022). Du kan läsa mer på invescos hemsida.

 

  • Information Technology (49,88 %)
  • Communication Services (17,22 %)
  • Consumer Discretionary (15,09 %)
  • Consumer Staples (6,64 %)
  • Health Care (6,50 %)
  • Industrials (3,31 %)
  • Utilities (1,37 %)

 

Förhoppningsvis ger detta dig också inblick i hur snabbt innehållet i indexet kan förändras för att väga upp för marknadsförändringar. Om du jämför ovanstående siffror ser du att sektorn Consumer Discretionary har ökat ganska ordentligt. Här får du också en bild av hur stor andel av QQQ som faktiskt består av teknologiskt inriktade aktier. Informationsteknologi är sektorn som utgör ungefär hälften av hela fonden. Tätt inpå har du kommunikationstjänster, vilket också är en djupt teknologiskt beroende sektor. Inte konstigt att fonden har rykte som en tech-fond med andra ord!

Vilka är de största bolagen som ingår i QQQ stock?

Nedan följer en lista som innehåller de 10 största företagen som ingår i QQQ ETF:en. Inkluderat är även tillhörande årlig avkastning och hur stor andel av fonden företaget utgör:Inom utveckling av så väl hållbar energi som medicin, behövs stabila och rena metaller.Företag

Andel av Invesco QQQ ETF

YTD

Apple Inc

12,93 %

-17,86 %

Microsoft Corp

10,91 %

-24,57 %

Amazon.com inc

6,27 %

-34,49 %

Alphabet Inc (GOOG)

4,03 %

-20,62 %

Tesla Inc

4,02 %

-33,84 %

Alphabet Inc (GOOGL)

3,84 %

-21,28 %

Meta Platforms Inc

3,09 %

-51,46 %

NVIDIA Corp

2,94 %

-48,72 %

PepsiCo Inc

2,16 %

-2,42 %

Costco Wholesale Corp

2,02 %

-13,59 %

Hur har indexet presterat historiskt?

Indexets har generellt sett presterat mycket väl sedan det etablerades 1999. Det är en av världens mest aktivt handlade fonder och är ett bra alternativ för investeraren som letar efter exponering mot några av världens största företag.

Även om historisk prestanda inte är en indikator på hur det kommer gå i framtiden, så är det värt att ta en titt på tidigare resultat innan man börjar investera. Om vi jämför med index som till exempel S&P 500, ett index som följer utvecklingen av USA:s 500 största företag och ett vanligt jämförelseindex, har det faktiskt gått bättre för QQQ under det senaste decenniet. Detta trots att S&P 500 ofta används som ett mått för att se hur bra det går för aktiemarknaden under en given period. 

Egentligen är det ganska logiskt. QQQ innehåller större andel teknologiskt inriktade aktier och dessa har upplevt betydande tillväxt under de senaste tio åren, speciellt under pandemin då tillväxten av tech-aktier sköt i höjden. Om man jämför QQQ med S&P 500 under de senaste tio åren, låt oss säga från 2011 till 2021 för att slippa behöva inräkna den rådande nedgången på aktiemarknaden, så är medelvärdet på Invesco QQQ ETFs årliga avkastning cirka 20 %. Jämför detta med S&P 500 som ligger på enbart runt 14 %. Det är en betydande skillnad med andra ord.

Ta en titt på grafen nedan för att bilda dig en uppfattning om hur priset utvecklats historiskt. Som du kan se befinner vi oss för närvarande relativt högt sett till fondens livslängd, men relativt lågt om man jämför med de senaste två åren.

QQQ idag

I skrivande stund verkar det som att vi befinner oss i, eller åtminstone är påväg mot, en lågkonjunktur. Således är det priset starkt beroende på faktorer som inte nödvändigtvis återspeglar fondens ställning i förhållande till andra investeringsalternativ. Antingen fortsätter trenden eller så är detta ett bra tillfälle att köpa – det går inte riktigt att säga med säkerhet. 


Det är alldeles för många faktorer som måste analyseras för att man ska kunna hålla det kortfattat. Vi rekommenderar helt enkelt att du undersöker saken på egen hand. Följ nyheter och håll dig uppdaterad. Det senaste året har fonden minskat med ungefär 30 %, vilket som sagt mestadels beror på att fonden minskat i värde under andra halvan av året vi räknar över, men huruvida trenden håller eller inte är en analys som kräver mer djupgående forskning.

QQQ Kurs

Ska man investera i QQQ?

Invesco QQQ ETF är ett bra alternativ när det kommer till fonder. Det är en fond som historiskt sett presterat mycket bra. Om utvecklingen fortsätter mot ett mer teknologiskt inriktat samhälle kommer trenden sannolikt inte heller upphöra. Och om mot all förmodan, utvecklingen inom sektorerna informationsteknologi och kommunikation upphör eller avtar, så kommer Nasdaq 100 och således QQQ skifta sina underliggande tillgångar till någonting som ger investerare bättre möjligheter att få avkastning.

Investera i QQQ med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i QQQ med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Det är viktigt att notera att det är sällan man bör lyssna på andras råd när det kommer till att investera. Du bör alltid ta reda på saker och ting på egen hand. Förlita dig aldrig på en enstaka analys eller analytiker – det är så man snabbt förlorar pengar! Nuförtiden har du alla möjligheter i världen att skaffa dig rätt kunskaper utan andras hjälp. Hela världens internet ligger framför fötterna på dig, så det är bara att sätta igång!

Som alltid är det också viktigt att du ser till att aldrig investera mer än vad du har råd att förlora. Oavsett om man är den bästa analytikern i världen eller en fullkomlig nybörjare, kan man inte förutspå framtiden. Naturliga katastrofer, förändringar i lagstiftning eller andra världshändelser är alla saker som är omöjliga att förutspå, men som ändå kan kraftigt påverka dina investeringar. Så tills vi uppfunnit tidsmaskinen får du ta det lugnt!

Olika sätt att köpa invesco QQQ trust

Som privatinvesterare är det lätt att bli överväldigad i dagens hätska klimat, speciellt med all reklam. Inte nog med att man måste lista ut rätt tillgångar att investera i, man måste också sitta och jämföra och analysera diverse handelsplattformar för att se vilken som passar bäst. Vi hoppas kunna hjälpa dig något med detta genom att ta upp några vanliga alternativ.

Handla QQQ hos Avanza

Avanza är onekligen sveriges största handelsplattform. Detta kommer såklart med en hel del fördelar. Kanske det vanligaste sättet för svenskar att komma igång med förvaltning av sina sparpengar är genom ett ISK-konto, då det går snabbt att komma igång. Dessutom erbjuder Avanza professionella analyser helt gratis, nyheter och artiklar skrivna av erfarna marknadsaktörer.

Vi vill också rikta din uppmärksamhet mot en ny handelsplattform som erbjudar allt detta och lite till, nämligen eToro. Detta är en plattform som, i jämförelse med till exempel Avanza, erbjuder betydligt fler och utförliga verktyg för privatinvesterare. Speciellt att notera är dess virtuella valuta som kan användas för att få lite erfarenhet innan du börjar investera med riktiga pengar. Vidare erbjuder också eToro mer detaljerade grafer, ett copytrading system och ett forum där du kan diskutera med andra användare.

Var ska man investera i QQQ?

I dagsläget är det bästa sättet att använda en handelsplattform. I detta fallet rekommenderar vi eToro som ett utmärkt alternativ för såväl erfarna som nybörjare. Nedan går vi igenom hur du går tillväga för att börja investera med eToro.

Handla QQQ hos eToro

Följ stegen nedan för att komma igång med eToro. När du är klar kan du direkt börja investera i valfri tillgång.

Vart kan man investera i ädelmetaller?

Det finns flertals alternativ för att köpa aktier idag. Avanza, Nordnet och eToro är några alternativ. Förutom det kan du även investera direkt i företagen som tar fram materialet eller i fysiska metaller så som guld, silver och koppar.

Steg 1: Skapa konto

Tryck på den gröna knappen där det står “Börja investera”

Ange användarnamn, e-postaddress och lösenord. Godkänn regler och villkor, samt deras integritetspolicy. Därefter trycker du på “Skapa konto”

Steg 2: Sätt in pengar

Väl inne möts du av följande sida. Tryck på knappen “Sätt in pengar” i vänstra hörnet.

Nu är det dags att börja på riktigt! Välj betalningsmetod, belopp och ange betalningsdetaljer. Tryck därefter på “Insättning”

Steg 3: Sök efter “QQQ”

Nu har du förhoppningsvis lite pengar på kontot. Navigera dig till sökrutan (högst upp på skärmen) och skriv in “QQQ”. Tryck på det översta alternativet.

Steg 4: Börja handla!

Nu är du framme på eToros huvudsida för Invescos QQQ ETF. Allt du behöver göra nu är att trycka på den blåa knappen uppe i högra hörnet för att börja investera! Det är inte svårare än så.

Investera i QQQ med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i QQQ med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

QQQ Alternativ

Det är viktigt att diversifiera sin portfölj, oavsett vad man investerar i. Man kan ju kanske tro att det räcker med att investera i en stor börshandlad fond som QQQ, men så är inte alltid fallet. Det är såklart ännu viktigare att diversifiera om man investerar i individuella aktier, men det betyder inte att man kan hålla sig till en och samma fond resten av livet. Se till att du alltid distribuerar dina tillgångar brett om du vill minska riskerna med din investering.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Nedan följer en kort FAQ som förhoppningsvis ger dig svar på frågor som eventuellt inte besvaras i artikeln. Läs gärna igenom artikeln först dock – din fråga kanske besvaras där!

Vad exakt är QQQ?

Invesco QQQ ETF är en indexfond som följer utvecklingen av Nasdaq 100, det vill säga Nasdaq-börsens 100 största företag.

Kan jag köpa QQQ?

Självklart! Vi har inkluderat en guide där vi går igenom hur du kan investera i QQQ med eToro steg för steg. Det är betydligt enklare än vad man tror att investera som privatperson nuförtiden. Vi lever inte på 1920-talet längre!

Ger QQQ någon utdelning?

Invesco QQQ trust erbjuder också utdelning, vilket inte är givet för alla indexfonder. Utdelningen är på cirka 0,5 %, vilket kanske inte låter som mycket, men fonden är inte heller inriktad på att ge investerare så hög utdelning som möjligt. Det är dock tillräckligt stor utdelning för att ha potential att göra skillnad i den långa loppet, speciellt om du återinvesterar beloppet.

För att ge dig en bild av hur stor skillnad utdelningar faktiskt kan göra, kan vi ta ett kort exempel. Säg att du investerar 15 000 kr i en indexfond utan utdelning med 10 % årlig avkastning. Om 20 år hade du då haft cirka 100 000 kr. Om du istället investerat i en börshandlad fond med 0,5 % utdelning och återinvesterat beloppet, hade du haft cirka 120 000 kr. Det är inte en markant skillnad med ett så lågt belopp, men multiplicera den initiala investeringen med 10 och du kan börja se skillnad.

Vilka företag ingår i trust QQQ?

Fonden följer utvecklingen av Nasdaq 100, vilket innebär att de företag som inkluderas i mångt och mycket beror på vilka de 100 största företagen på Nasdaq-börsen är vid ett givet tillfälle.

All handel är riskfylld. Ingen garanti för vinst. Allt innehåll på vår webbplats är endast för informationsändamål och utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja. Detta gäller tillgångar, produkter, tjänster eller andra investeringar. De åsikter som förmedlas på denna webbplats utgör inte investeringsrådgivning och oberoende finansiell rådgivning bör sökas när det är möjligt. Den här webbplatsen är tillgänglig för dig utan kostnad, men vi kan få provision från de företag som vi presenterar på den här webbplatsen.

Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar
Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar