Investera i Saudi Aramco: Hur kan man köpa Saudi Aramco Aktier?

Anders Sandberg Circle
Verifierad författare
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Bland investerare är Saudiarabien mest välkänt för sin extremt omfattande oljeindustri. Landet har bland ungefär 270 miljarder fat olja i reserver, vilket gör det till det land med näst mest oljereserver i världen. Om du är intresserad, är det faktiskt Venezuela som sitter på de största reserverna. De har hela 300 miljarder fat olja till sitt förfogande. Saudiarabien producerar cirka 10 miljoner fat olja varje dag och står därmed för ungefär 10 % av världens totala produktion, så det är knappast fel att undersöka investeringar i Saudiarabien om man är intresserad av att få exponering mot oljemarknaden utan att direkt investera i råvaran.

Det finns många för- och nackdelar med att investera i Saudi Aramco, Saudiarabiens statliga oljebolag, men eftersom det är det största oljebolaget i världen, får man också bra exponering mot en oljemarknad som är väsentlig för att världen ska kunna fortsätta rulla. Det är däremot inte så lätt att investera i landet som man kanske kan tro och tillgängligheten för svenska investerare är betydligt sämre än när det kommer till till exempel amerikanska aktier. 

I följande artikeln tar vi en närmare titt på Saudi Aramco är för typ av företag, om det är en bra investering för just dig och hur du kan gå tillväga för att börja investera på eToro. Vi kommer också ge dig relevant data om företaget som förhoppningsvis kan hjälpa dig fatta rätt investeringsbeslut. Låt oss nu ta en titt på varför man som privatinvesterare skulle vilja köpa Saudi Aramco.

Investera i Saudi Aramco med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Saudi Aramco med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Varför ska man investera i Saudi Aramco?

När energipriserna världen över stiger, blir Saudiarabien ett mycket attraktivt investeringsmål. Många experter och analytiker ifrågasätter dock företagets långsiktiga hållbarhet. Företaget är ju trotts allt fullständigt beroende av en råvara som tros vara begränsad. När oljan tar slut, kan man lugnt säga att det är slut på Saudi Aramco. Inom den närmsta framtiden verkar det dock inte se ut som att oljan kommer ta slut, men förvänta dig inte att Saudi Aramco är transparenta i denna fråga. 

Om det nu skulle vara så att oljan tar slut, har de ingen anledning att vara rättframma med nyheten. För att se till så att inte hela landets ekonomi går under som en följd av ett sådant scenario, börjar Saudiarabien diversifiera sitt lands ekonomi mer och mer. Men sannolikt kommer det fortsätta vara ett oljeland en bra tid framöver. Låt oss nu gå igenom några för- och nackdelar med att investera i Saudi Aramco, Saudiarabiens statsägda oljebolag.

Fördelar

Världens största börsnoterade företag

När det kommer till börsvärde är Saudi Aramco ett av de största företagen, vilket gör det orimligt att ignorera. Att förstå Saudi Aramco kräver visserligen en hel del politisk kunskap, men det är väsentligt för att förstå sig på världsekonomin och få ett helhetsperspektiv på sina investeringar. Företaget har dessutom varit väldigt lönsamt under en förvånansvärt lång tidsperiod, vilket andra storföretag inte alltid lyckats att matcha. När verksamheten baseras på en så eftertraktad råvara som olja och om man samtidigt sitter på en av världens största oljereserver, är det svårt att få saker och ting att inte gå bra!

Gör affärer med stora spelare på världsmarknaden

Eftersom Saudi Aramco är ett av världens största företag, kommer det antagligen inte som en överraskning att de också gör affärer med stora finansiella institutioner och företag. En av dessa är Blackrock, vars sektion BlackRock Real Assets nyligen undertecknade ett avtal med Saudi Aramco för utvecklingen av dennes nätverk av gasledningar. En återhämtning av priserna på råvaruolja har lockat till sig allt fler investerare.

Stark ekonomisk grund

Analytiker ser visserligen Saudi Aramco som ett riskabelt företag att investera i av många anledningar. Det är statligt ägt i ett land som är en monarki, ingen vet när eller om oljan kommer ta slut och det är svårt att som investerare få direkt insyn i företagets verksamhet.

Trots allt detta har dock företaget väldigt solida finanser.

Företagets innehav och vinster är omfattande och de erbjuder konkurrenskraftiga priser, speciellt när det kommer till produktion. Verksamheten gynnas såklart en hel del av det faktum att Saudiarabien har enorma reserver olja och att befintlig infrastruktur för produktion är välutvecklad i landet, men mycket av detta är det faktiskt företaget självt som ligger bakom.

Nackdelar

Reglering och monarki

I skrivande stund är det praktiskt taget omöjligt att direkt köpa aktier i Saudi Aramco. Det finns fortfarande flera indirekta sätt att få exponering mot företag dock. Vi går igenom hur i guiden nedan. Saudiarabien är dessutom en monarki, så besluten fattas inte av en opartisk företagsledning. Sannolikt kommer beslut inom Saudi Aramco fattas för att gynna Saudiarabien som land eller monarkin, inte nödvändigtvis för att maximera vinst, även om detta såklart är ett av företagets primära mål.

Miljö

Rent hållbarsmässigt finns det såklart mycket kritik man kan rikta mot Saudi Aramco. Företaget förlitar sig nästan enbart på fossila bränslen, vilket är påvisat ohållbart i längden. I framtiden kommer med största sannolikhet politiskt tryck internationell tvinga företaget att förändras, men detta är absolut inte skrivet i sten. Det kan mycket väl vara så att företaget fortsätter sin verksamhet en bra tid framöver så som den ser ut just nu. De senaste åren har dock Saudi Aramco vidtagit åtgärder för att inkludera ett miljöperspektiv i sin verksamhet och etiska frågor har fått allt mer utrymme över tid.

Geopolitik

Saudiarabien är en stor politisk spelare tack vare sina oljeresurser. Eftersom företaget är så starkt kopplat till regeringen, innebär detta att det oundviklig blir del av det geopolitiska spelet som är välkänt för att göra annars stabila investeringar volatila. Ta till exempel drönarattackerna mot Aramcos oljeanläggningar under 2019. Detta är händelser som har potential att avvärja investeringar.

Vad är Saudi Aramco?

Saudi Aramco är enligt många mått världens största företag. Det är Saudiarabiens statligt ägda oljebolag. De pumpar mer olja dagligen än någon annan producent av råolja i hela världen. Det är alltså inte svårt att se varför företaget är så lönsamt. Om man fick urskilja en produkt som är avgörande för att får värld fungerar som den gör i nuläget, så är det just olja. Utan olja står allting still, ingen transport, ingen plast och brist på energi. Livsmedlet vi dagligen förlitar oss på hade inte nått sin destination i tid om det inte vore för olja. Man kan säga att vi är mindre än några liter bensin från att svälta.

Olja är alltså en väsentlig del av våra liv, oavsett om detta är någonting vi gillar eller inte. Men Saudiarabiens pumpning av olja började mycket tidigare, redan under 1933 då man först började prospektera efter flytande kolväten på saudisk mark. Det tog några år innan det islamiska kungariket hittade olja. Det var faktiskt först 1938 som den så kallade välståndskällan vid Dammam, brunn nummer 7 gav resultat. Bara ett år senare fick företaget sin första kund. Vid den här tidpunkten heter företaget faktiskt CASOC, vilket står för California Arabian Standard Oil Company. Detta ger en indikation på var företaget har sitt ursprung.

Saudiarabiens börs Tadawul

VD

Amin H. Nasser

Årlig prisförändring

+22,5 %

Marknadsvärde

8,73 biljoner USD (8 aug 2022)

Vinst

395 miljarder USD

Utestående aktier

219,9 miljarder

Industrier som behöver Saudi Aramco

Det är inte möjligt att göra en uttömmande lista när det kommer till de branscher och företag som förlitar sig på Saudi Aramcos verksamhet. Företaget driver världens största oljerelaterade verksamhet och sysslar nästan enbart med oljeproduktion. I dagens värld finns det ingen bransch som inte förlitar sig på olja i någon mån, så vi får begränsa vår lista till de mest oljeberoende. Nedan följer några branscher som inte hade fungerat utan oljeproduktion.

 • Transport och flyg
 • Plasttillverkning
 • Jordbruk
 • Energi
 • Mineralutvinning
 • Tillverkning av kemikalier

Dessa är ganska heltäckande branscher vari man kan inkludera en stor andel av världsekonomin. Majoriteten av branscher förlitar sig till exempel på saker som transport, energi och plasttillverkning. Indirekt är det alltså nästan inget företag som inte i någon utsträckning behöver olja för att fungera. Det finns en anledning till att man säger att olja är vår civilisations livsblod. Utan blodet spelar det ingen roll hur hårt hjärtat pumpar.

Hur har Saudi Aramco presterat som en investering de senaste åren?

Nedan kan du se prisutvecklingen av företaget sedan 2020. Den mest anmärkningsvärda nedgångar skedde i början av pandemin, vilket inte kommer som en överraskning för de flesta. Detta var ju en period då hela marknaden i princip störtdök. Under maj 2022 övertog Saudi Aramco Apple som världens största företag sett till marknadsvärde. Detta avspeglas också ganska tydligt i prisutvecklingen. 

Det med störst potential att påverka företagets ekonomi, är attacker av så kallade Huthi-rebeller, som gång på gång tagit ansvar för diverse attacker mot Saudi Aramco fabriker och anläggningar för bearbetning av råolja. Dessa attacker har potential att kraftigt påverka priset. En drönarattack under 2019 tvingade företaget att avbryta mer än hälften av kungarikets produktion av olja.

Saudi Aramco idag

Det har aldrig gått så bra för Saudi Aramco som det gör idag. Världen är mer och mer beroende av deras oljeproduktion och det avspeglas i aktiepriset. Företaget har kontinuerligt kunnat erbjuda extremt konkurrenskraftiga priser på sin olja på grund av landets påstått enorma tillgångar. Om du letar efter billig olja, vilket många gör, så är Saudi Aramco de första du går till. Om vi ska tro på rapporter från Saudiarabien, finns det inga tecken på torka i deras brunnar, utan olja kommer fortsätta flöda en bra tid framöver. 

Prins Abdulaziz, Saudiarabiens energiminister, sa att han kunde “Försäkra om att Saudiarabien kommer vara den sista och största producenten av kolväten”. Landets ledning känner sig alltså ganska säkra på sina resurser. Huruvida detta är sant eller inte, är någonting som kräver grundligare analys än vad denna enkla guide ämnar bidra.

När det kommer till alla typer av investeringar är det dock viktigt att veta vad exakt det är man investerar i. Se därför till att göra ordentligt efterforskning innan du börjar satsa på företagets välstånd. Om du är kunnig inom området, så är Saudi Aramco en utmärkt investering, som med största sannolikhet kommer hålla sig över ytan en bra tid framöver. Som vi nämnt flera gånger tidigare, befinner sig världen i lite av ett oljeberoende. Rehabiliteringen finns heller inte i sikte. Så länge Saudi Aramco fortsätter producera olja, kommer det fortsätta existera.

Saudi Aramco Aktiekurs

Vi har inkluderat en live graf som uppdateras i realtid. Aktiemarknaden befinner sig av sin natur i konstant förändring. Därför är det viktigt att hålla sig uppdaterad med den senaste prisutvecklingen.

Ska man investera i Saudi Aramco?

Om du är ute efter ett stabilt företag med bra framtidsutsikter, är Saudi Aramco absolut ett av de bättre alternativen tillgängliga på marknaden. Om du vill få exponering mot oljebranschen finns det inget annat företag som är så heltäckande. Det enda negativa är att du begränsar dig till den saudiska oljeindustrin, vilket inte är optimalt diversifierat. Således är det viktigt att hitta andra företag inom oljeindustrin. Som vi sett historiskt, så har vissa händelser skakat aktiepriset på Saudi Aramco. Ingen vet när detta kommer hända igen, så se till att diversifiera.

Olika sätt att investera i Saudi Aramco i Sverige

Det finns många olika sätt att investera nuförtiden. Mångfalden av handelsplattformar gör dock att det kan kännas svårt att välja vilken man ska investera på. Nedan kommer vi gå igenom några olika handelsplattformar och vilken vi rekommenderar. Vi kommer också gå igenom några olika sätt att köpa Saudi Aramco på. Vi hoppas att du hittar det du letar efter!

Investera i Saudi Aramco med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Saudi Aramco med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Saudi Aramco aktier hos Avanza

Den svenska investeringsplattformen Avanza är utan tvekan den mest populära i landet. Den erbjuder många unika fonder och ger användare möjlighet att investera i internationella marknader utan att behöva använda derivatinstrument. Du kan alltså direkt äga aktier i ett amerikanskt företag via Avanza och liknande plattformar. Även om Avanza har ett bra utbud som täcker mångas investeringsbehov, så har plattformen hamnat efter i många hänseenden. 

En mer modern plattform som vi rekommenderar är eToro. Detta är en plattform vars funktionalitet är mer i paritet med vad man kan förvänta sig av en modern plattform. Du har bland annat forumfunktioner som saknas på Avanza.

Handla Saudi Aramco via ETF

Nedan följer några populära ETF:er som ger exponering mot Saudi Aramco. ETF:er är faktiskt ett mer tillgängligt sätt att investera i företag. Det är som sagt extremt svårt att direkt äga aktier i företaget. ETF:er är ett bra alternativ.

 

Fondens namn

Ökning senaste 5 år

Franklin FTSE Saudi Arabia ETF

+54,13 %

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

+92,79 %

Global X MSCI Next Emerging & Frontier ETF

-3,36 %

First Trust International Equity Opportunities

34,29 %

Köpa Saudi Aramco Aktie

Det bästa sättet att investera i Saudi Aramco hade såklart varit genom att köpa aktier i företaget. Tyvärr är detta mycket svårt, så man får med största sannolikhet nöja sig med en indirekt investering via ETF:er eller andra finansiella instrument. Nedan följer en kort lista på steg du kan ta för att utföra en investering i företaget.

 

 1. Välj tillgång att investera i och utför gedigen efterforskning. Förlita dig inte på en och samma expert när det kommer till allting, utan hitta många olika åsikter och sammanställ dem. Att bygga en bra strategi kräver att man lägger ned tid och kraft.
 2. Välj instrument du vill använda för att investera i tillgångar du har valt. Det finns mycket att välja mellan. CFD:er, ETF:er eller vanliga aktier. Saudi Aramco är som sagt svårare att investera i genom vanligt aktieköp.
 3. Kontrollera din budget. Det är inte alltid man har möjlighet att låsa fast sina pengar i en investering. Likvida medel är någonting man alltid måste ha till hands för saker som nödsituationer. Investera alltså inte varenda liten krona du äger!

Vad påverkar Saudi Aramco priset?

Saudi Aramcos pris kommer vara nära knutet oljans pris. Vidare kan händelser som angrepp mot deras anläggningar och det politiska läget i världen och Saudiarabien påverka priset kraftigt. Saudi Aramco erbjuder en bra investering. Det enda negativa är att en så stor del av världens produktion av olja kommer från ett och samma land. Detta gör oljan som tillgång mer volatil än vad den annars hade varit. Det är dock världen vi lever i, så man får helt enkelt finna sig i det.

Oljeindustrin

Saudi Aramco är världens största oljeföretag. Denna bransch kommer med en hel del för- och nackdelar. Vi sammanfattar några av dem nedan.

 

Fördelar

 • Välutvecklad industri med många år på nacken.
 • Hela världens infrastruktur bygger på olja.
 • Billig energikälla.
 • Effektiv och billig att lagra.
 • Pålitlig energikälla som inte beror på till exempel väderleken.

Nackdelar

 • Dåligt för miljön.
 • Tvingar länder vara politiskt beroende av de med mest oljetillgångar.
 • Har historiskt sett orsakat krig och konflikt.
 • Har tidigare använts för att finansiera extremism.
 • Begränsad resurs som en dag kommer ta slut.

Vart kan man investera i Saudi Aramco?

Det finns som sagt inte många sätt att investera i Saudi Aramco eftersom direktinvestering i företaget i princip är en omöjlighet för privatinvesterare. Däremot kan du investera indirekt på plattformar som eToro via derivatinstrument. Det finns många investeringsplattformar i dagsläget, men få som erbjuder så omfattande funktionalitet som eToro. Vi rekommenderar därmed att du utför majoriteten av din investering på eToro, även om plattformen inte erbjuder vissa fonder förvaltade i sverige. 

Det finns ingenting som hindrar dig från att skapa konton på flera plattformar som erbjuder olika investeringsmöjligheter. Du kan ha ett konto på Avanza för att få åtkomst till ISK, ett konto på eToro för mer svåråtkomliga tillgångar som Saudi Aramco och ett konto på banken du huvudsakligen använder för fonder. Möjligheterna är oändliga.

Investera i Saudi Aramco hos eToro

1. Skapa konto

Som för alla andra plattformar, är det första steget att skapa ett konto. Om du bara använt svenska plattformar tidigare, är du säkert van vid att man måste använda BankID. På eToro krävs inte detta. De har istället andra säkerhetsmetoder som tvåfaktorsautentisering. Detta gör det också betydligt viktigare att du har ett starkt lösenord. Tryck på den gröna knappen “Börja investera” för att komma igång.

Ovan kan du se en bild på registreringssidan. Här anger du helt enkelt användarnamn, e-post och lösenord. Godkänn också avtalen och tryck på “Skapa konto”.

2. Sätt in pengar

När du har skapat ditt konto först du direkt till startsidan. Börja med att verifiera ditt konto. Därefter trycker du på den blå knappen i vänstra hörnet “Sätt in pengar”.

Nu möts du av sidan du ser ovan. Här anger du helt enkelt valuta, betalningsmetod, mängd och anger relaterade betalningsdetaljer. Tryck därefter på “Insättning”. Nu har du pengar på kontot!

3. Sök efter "Saudi Aramco"

Använd eToros sökfunktion och skriv in “Saudi Aramco”. Ett av alternativen som kommer upp bör vara det du letar efter.

4. Börja handla Saudi Aramco!

Du är nu redo att börja handla Saudi Aramco! Allt du behöver göra är att trycka på knappen “handla”. Välj mängd och bekräfta. Grattis, du har nu gjort din första investering på eToro!

Investera i Saudi Aramco med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Saudi Aramco med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Saudi Aramco Alternativ

Det är såklart väsentligt att diversifiera sina tillgångar. Nedan följer några relevanta alternativ till Saudi Aramco som vi sammanställt åt dig.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Vad är Saudi Aramco?

Saudi Aramco är Saudiarabiens statligt förvaltade oljeföretag. Företaget är världens största företag sett till marknadsvärde och världens största producent av olja. Det utgör alltså en stabil investering för den som är intresserad av exponering mot oljemarknaden.

Är Saudi Aramco en bra investering?

Saudi Aramco är inte speciellt volatilt som företag. Om man litar på deras interna analyser om oljetillgångarna, verkar de heller inte vara på väg att ta slut. Du kan därför känna dig förhållandevist säker inom de nästkommande åren om du väljer att investera i Saudi Aramco. Se dock till att göra din egen analys. Förlita dig inte allt för mycket på enstaka analytikers råd, utan gör din egen efterforskning.

Kan man investera i Saudi Aramco?

Utländsk investering i Saudi Aramco är begränsad, vilket rent konkret innebär att enbart investerare och finansiella institutioner med riktigt djupa fickor kan köpa aktier i företaget. Handelsplattformen eToro erbjuder däremot möjlighet att investera i företaget och vi har sammanställt en guide i artikeln ovan som leder dig igenom köpprocessen steg för steg. Man kan också investera i företaget genom ETF:er och andra indirekta finansiella instrument. Men att direkt äga aktier är väldigt svårt.

All handel är riskfylld. Ingen garanti för vinst. Allt innehåll på vår webbplats är endast för informationsändamål och utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja. Detta gäller tillgångar, produkter, tjänster eller andra investeringar. De åsikter som förmedlas på denna webbplats utgör inte investeringsrådgivning och oberoende finansiell rådgivning bör sökas när det är möjligt. Den här webbplatsen är tillgänglig för dig utan kostnad, men vi kan få provision från de företag som vi presenterar på den här webbplatsen.

Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar
Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar