Investera i S&P 500: Hur köper man S&P 500

Anders Sandberg Circle
Verifierad författare
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Oavsett om du är en erfaren investerare eller inte, har du säkerligen hört talas om S&P 500. Detta aktieindex fungerar som en representant för den amerikanska aktiemarknaden och innehåller landets 500 största företag. Genom att lära sig investera i S&P 500 index kan man dra värdefulla lärdomar om nyckelkoncept inom nationalekonomi och få bättre förståelse för hur världsmarknaden fungerar, vilket i sin tur kan användas och appliceras inom nya områden för att dra nytta av ytterligare investeringsmöjligheter.

Investera i S&P 500 med Skilling

s&p500-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i S&P 500 med Skilling

s&p500-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

S&P 500 är ett populärt investeringsmål för flertalet framstående investerare. Många karriärer har etablerats genom djup ekonomisk analys av indexet, men det är också ett index som är högst relevant för privatinvesterare som vill rida vågen av en eventuell framgångsrik amerikansk ekonomi. I följande guide kommer vi gå igenom vad S&P 500 är och hur man som investerare kan använda dess unika ekonomiska attributer till sin fördel!

Vad är S&P 500?

För att förstå S&P 500 index, är det viktigt att man först har bekantat sig med vad ett aktieindex är. Ett aktieindex är helt enkelt ett index för att mäta en delmängd av aktiemarknaden. Det är ett instrument som hjälper investerare jämföra marknaden i aggregat istället för att behöva analysera flertalet individuella bolag. S&P 500 fokuserar på en specifik uppsättning aktier, nämligen de 500 största företagen som är listade på börser i USA. Urvalet är brett sett till antalet branscher som representeras. Således ger S&P 500 investerare en bra uppfattning om det övergripande resultatet av den amerikanska aktiemarknaden.

I skrivande stund täcker S&P 500 följande marknadssektorer:

 • Kommunikationstjänster
 • Informationsteknologi
 • Energi
 • Material
 • Industriella produkter och tjänster
 • Sjukvård
 • Fastigheter
 • Konsumenttjänster
 • Livsmedel
 • Finans
 • Allmännyttiga tjänster (Infrastruktur för vatten, el, gas, osv)

Användning av ädelmetaller

Sektorer representerade i S&P 500 och deras respektive andelar

https://spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-500/#data

Eftersom S&P 500 index har ett så brett utval aktier, det vill säga aktier från företag verksamma inom ett så stort urval marknadssektorer, anses det ha fungerat som en universell måttstock för den amerikanska aktiemarknaden sedan det etablerades år 1957. Självklart kan man inte enbart använda sig av S&P 500 för att få en tillräckligt djupgående analys av marknaden för att täcka alla möjliga investeringar, men det fungerar som en tydlig indikator på tendenser och övergripande rörelser i marknaden. Följ bildlänken ovan för att läsa mer.

Vad är kraven för att ingå i S&P 500 indexet?

Även om S&P 500 bara innehåller en bråkdel av alla företag listade på någon amerikansk börs, är det som vi nämnt tidigare, onekligen det viktigaste av dem. Sammantaget utgör indexet mer än 80% av värdet på samtliga aktier listade i USA, vilket gör det till ett ovärderligt verktyg för att mäta marknadens prestanda. Men hur väljs de företag som ingår i indexet bland de tusentals välpresterande företag i USA?

 

Först och främst måste man poängtera att det finns vissa krav för att överhuvudtaget ingå i urvalet. Till exempel så kan enbart vanliga företag och fastighetsinvesteringsbolag (Real Estate Investment Fund) ingå. Till exempel får inte mer ovanliga företagsstrukturer ingå (LLC, BDC, MLP), men såklart heller inte saker som börshandlade fonder (ETF). Däremot kan fortfarande vissa mer “normala” företag nekas inträde om de har olika typer av aktier. Ett företag som till exempel både har klass A och klass B aktier skulle inte kunna komma in enligt en bestämmelse som utfärdades år 2017. 

 

Uppmärksamma läsare kan dock notera att till exempel Berkshire Hathaway, som erbjuder aktier med olika rösträtter, ingår i S&P 500. Detta beror på att företaget beviljades inkludering i S&P500 innan regeln sattes i bruk, vilket ger insikt i hur regler appliceras och upprätthålls för styrningen av index. Framgångsrika teknikföretag som Alphabet, Facebook, osv, ingår ju också indexet trots att aktierna har fler än en klass, men reglerna gäller som sagt främst nya kandidater, även om det sker en pågående diskussion om rättvisan kring detta.

Hur utförs urvalet bland lämpliga kandidater?

Det finns flera kriterier företag måste uppfylla för att bli kandidater och det är inte alltid helt säkert att man beviljas tillträde till S&P500 bara för att man på papper uppfyller kraven, man måste också spela det politiska spelet. Att vara bland USA:s 500 största företag är en sak, men att beviljas inträde i indexet en annan.

Storlek och lönsamhet

Som vi nämnt tidigare är syftet med S&P 500 index att representera de största amerikanska företagen. Således är såklart ren och skär storlek en avgörande komponent i bedömningen. Storleken avser börsvärdet (marknadskapitalisering), alltså det totala värdet på företagets utestående aktier. Den undre gränsen för börsvärdet skiftar såklart ganska betydligt från år till år beroende på marknadssituationen, men i skrivande stund ligger den på 13.1 miljarder dollar. För bara några år sedan låg den nivån betydligt lägre än vad den gör idag, så vänta dig inte att kraven sjunker eller stannar i samma nivå.

 

Vidare måste företagen generellt sett gå med vinst. Lönsamheten mäts genom en sammanvägd bedömning av de senaste fyra kvartalen och det senaste kvartalet. Detta ger utrymme för korttidsstrategier som innebär förlust under ett kvartal, utan att företaget blir diskvalificerat på grund av en bedömning av lönsamhet.

Likviditet

Syftet med S&P 500 är inte enbart att inkludera stora företag, det ska också vara företag som går att investera i. Just därför har vissa regler som utesluter företag med ett fåtal aktiedelägare och företag som har låg handelsvolym. För att kunna komma in i S&P 500 måste ett företag ha minst 50% av sina aktier på bud i andra börsmarknader. En kortfattad summering av detta är att majoriteten av företaget måste ägas av allmänheten.

 

Dessutom måste företagen som ingår vara likvida. Handelsvolymen måste överstiga 100% av företagets totala belopp tillgängligt för handel och minst en kvarts miljon av alla aktier måste handlas sex månader innan ett visst utsatt datum. De flesta storföretag klarar detta utan större problem nästan per automatik, men det kan hända att omstrukturering måste ske om företag har som mål att inkluderas i S&P 500.

 

Andra faktorer

S&P 500 index fokuserar på företag vars huvudsakliga verksamhet bedrivs i USA. För att åstadkomma detta finns det vissa kriterier det mest uppfylla när det kommer till hur “amerikanskt” företag är. Bland annat måste företaget skicka en så kallad 10-K rapport till SEC, ha flertalet tillgångar och inkomst inom USA och vara listat på en av de stora amerikanska börsmarknaderna (vanligen New York Stock Exchange eller NASDAQ). 

Det finns dock avservärt uttrymme för utstickare här. Det finns till exempel ingen bestämmelse kring exakt vad “flertalet” tillgångar rent kvantitativt innnebär, utan det är en bedömning som utförs från fall till fall. Företag kan till exempel registrera sig som utländska företag av skatteskäl, men ändå räknas som amerikanska när det kommer till antagningsprocessen för S&P 500 index.

Investera i S&P 500 med Skilling

s&p500-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i S&P 500 med Skilling

s&p500-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Vilka sektorer återfinns i indexet?

Vi tog en kort titt på detta tidigare, men låt oss gå in mer på djupet när det kommer till varje individuell sektor och vad den innehåller för typ av branscher. Förhoppningsvis ger det dig lite bättre inblick i att investera i aktier och index som S&P500. Nedan har vi behållit de engelska beteckningarna på respektive sektor och bransch för tydlighets skull. De tre branscher mest representerade inom varje sektor har markerats i fetstil. Kolla gärna också bilden ovan för att se hur stor andel varje sektor har.

  • Information Technology
   • Application Software
   • Communications Equipment
 • Data Processing & Outsourced Services (~15%)
   • Electronic Components
   • Electronic Equipment & Instruments
   • Electronic Manufacturing Services
   • Internet Services & Infrastructure
   • IT Consulting & Other Services
   • Semiconductor Equipment
   • Semiconductors
 • Systems Software (~25%)
   • Technology Distributors
 • Technology Hardware, Storage & Peripherals (~25%)
  • Health Care
 • Biotechnology (~15%)
   • Health Care Distributors
 • Health Care Equipment (~25%)
   • Health Care Facilities
   • Health Care Services
   • Health Care Supplies
   • Health Care Technology
   • Life Sciences Tools & Services
   • Managed Health Care
 • Pharmaceuticals (~30%)
  • Financials
   • Asset Management & Custody Banks
   • Consumer Finance
 • Diversified Banks (~25%)
 • Financial Exchanges & Data (~10%)
   • Insurance Brokers
   • Investment Banking & Brokerage
   • Life & Health Insurance
   • Multi-line insurance
 • Multi-sector Holdings (~15%)
   • Property & Casualty Insurance
   • Regional Banks
   • Reinsurance
  • Consumer Discretionary
   • Apparel Retail
   • Apparel, Accessories & Luxury Goods
   • Auto Parts & Equipment
   • Automobile Manufacturers
   • Automotive Retail
   • Casinos & Gaming
   • Computer & Electronics Retail
   • Consumer Electronics
   • Department Stores
   • Distributors
   • Footwear
   • General Merchandise Stores
   • Home Furnishings
 • Home Improvement Retail (~13%)
   • Homebuilding
   • Hotels, Resorts & Cruise Lines
   • Household Appliances
   • Housewares & Specialties
 • Internet & Direct Marketing Retail (~50%)
   • Leisure Products
 • Restaurants (~10%)
   • Specialized Consumer Services
   • Specialty Stores
  • Communication Services
   • Advertising
   • Alternative Carriers
   • Broadcasting
   • Cable & Satellite
 • Integrated Telecommunications Services (~15%)
   • Interactive Home Entertainment
 • Interactive Media & Services (~50%)
 • Movies & Entertainment (~15%)
   • Publishing & Printing
   • Wireless Telecommunication Services
  • Industrials
 • Aerospace & Defense (~20%)
   • Agricultural & Farm Machinery
   • Air Freight & Logistics
   • Airlines
   • Building Procuts
   • Construction & Engineering
   • Construction Machinery & Heavy Trucks
   • Diversified Supports Services
   • Electrical Components & Equipment
   • Environmental & Facilities Services
   • Human Resource & Employment Services
 • Industrial Conglomerates (~15%)
   • Industrial Machinery
 • Railroads (~10%)
   • Research & Consulting Services
   • Trading Companies & Distributors
   • Trucking
  • Consumer Staples
   • Agricultural Products
   • Brewers
   • Distillers & Vintners
   • Drug Retail
   • Food Distributors
   • Food Retail
 • Household Products (~26%)
 • HyperMarkets & Super Centers (~17%)
   • Packaged Foods & Meats
   • Personal Products
 • Soft Drinks (~20%)
   • Tobacco
  • Energy
 • Integrated Oil & Gas (~50%)
   • Oil & Gas Equipment & Services
 • Oil & Gas Exploration & Production (~20%)
 • Oil & Gas Refining & Marketing (~10%)
   • Oil & Gas Storage & Transportation
  • Utilities
 • Electric Utilities (~60%)
   • Gas Utilities
   • Independent Power Producers & Energy Traders
 • Water Utilities (~3%)
 • Multi-Utilities (~30%)
  • Real Estate
   • Health Care REITs
   • Hotel & Resort REITs
 • Industrial REITs (~10%)
   • Office REITs
   • Real Estate Services
 • Residential REITs (~10%)
   • Retail REITs
 • Specialized REITs (~50%)
  • Materials
   • Commodity Chemicals
   • Construction Materials
   • Copper
   • Diversified Chemicals
   • Fertilizers & Agricultural Chemicals
   • Gold
 • Industrial Gases (~30%)
   • Metal & Glass Containers
 • Paper Packaging (~10%)
 • Specialty Chemicals (~30%)
  • Steel

Vilka är de största bolagen som ingår i indexet?

På grund av utbredningen av amerikansk marknadsföring internationellt, har du säkerligen en ganska god aning om åtminstone några företag som ingår i indexet. Nedan följer en kort lista på några av de största bolagen och hur det gått för deras aktier:

 1. Apple Inc. (-20.28% YTD)
 2. Microsoft Corporation (-21.85% YTD)
 3. Amazon.com Inc. (-31.92% YTD)
 4. Alphabet Inc. Klass A (-21.81% YTD)
 5. Alphabet Inc. Klass C (-21.28% YTD)
 6. Tesla Inc (-33.84% YTD)
 7. Berkshire Hathaway Inc. Klass B (-7.80% YTD)
 8. UnitedHealth Group Incorporated (+0.62% YTD)
 9. Johnson & Johnson (+4.13% YTD)
 10. Meta Platforms Inc. Klass A (-50.00% YTD)

Som du kan se är detta inte enbart bolag som är verksamma i USA, utan internationella företag med affärsintressen utspridda över hela världen. S&P 500 är alltså inte bara ett passande mått för att analysera den amerikanska ekonomin, utan också världsekonomin, vilket gör det till ett av världens mest relevanta aktieindex att hålla ett öga på.

Hur har indexet presterat historiskt?

S&P 500 etablerades officiellt 1957, men indexets rötter sträcker sig längre bak än så. Redan år 1926 var det ett kompositindex som följde värdet på 90 stycken olika aktier. Den genomsnittliga årliga avkastningen sedan dess är uppe i 10.49%, medan den genomsnittliga årliga avkastningen sedan 1957 är 10.67%. Bara genom detta kan man anmärka att S&P 500 har gett en tämligen stabil avkastning, även om den, precis som marknaden, upplevt stundvis kraftiga upp- och nedgångar. Att du skulle förlora dina pengar är såklart en möjlighet, men inte någonting sannolikt. Mer information är dock alltid användbart, så se till att fortsätta läsa guiden!

Under åren som följde indexets officiella lansering 1957, steg indexet till ett för tiden väldigt högt värde. Detta reflekterade västvärldens och USA:s ekonomiska expansion efter andra världskriget. År 1958 kunde man till exempel räkna med en årlig avkastning på cirka 40%. Indexet, precis som alla andra aktier, har såklart också haft dåliga perioder, till exempel mellan åren 1969 och 1981 då det föll ganska kraftigt på grund av hög inflation. Under finanskrisen 2008 föll även indexet avsevärt – nästan 50%! Samtliga aktier på finansmarknaden sjönk ju visserligen också, så man kan ju betvivla det analytiska värdet av sådan fakta.

I stora drag kan man lugnt säga att det har gått bra för S&P 500 sedan indexets lansering. Orsakerna kräver egentligen ingen större ekonomisk analys, utan beror helt enkelt på den övergripande framgången amerikanska företag har haft under de senaste decennierna. Sedan slutet på andra världskriget har amerikanskt kapital styrt världen och läget vi ser idag är antagligen kulmen av processen. Amerikanska företag lär inte försvinna i första taget, oavsett politiska strömningar. Däremot kan inflytande österifrån sätta tryck på de västerländska marknaderna och således påverka aktier kraftigt.

För att sammanfatta orsaken bakom framgången av S&P 500 kan man säga att det är en naturlig efterföljd av USA:s singulära stormaktsstatus under efterkrigstiden och speciellt efter sovjetunionens fall, vilket gav bolag inom USA ett försprång i den numera globala finansiella miljön karakteriserad av storföretag.

S&P 500 idag

Hela marknaden befinner sig i skrivande stund i lite av en nedgång. Om man vet vad man gör och gjort ordentlig efterforskning, kan detta potentiellt vara ett bra läge att få billigt inträde i några intressanta sektorer utan att man förlorar pengar. S&P 500 ger automatiskt investerare en bred spridning på sina investeringar, vilket är bra för den som snabbt vill täcka många delar av USA:s marknad.

Det senaste året har indexet sjunkit med cirka 20%, vilket återspeglar en ganska snabb nedgång för amerikanska aktier. Däremot har indexet även sjunkit cirka 18% de senaste halvåret, vilket innebär att majoriteten av nedgångarna har skett under den senare delen av detta året. De senaste kvartalet har priset sjunkit cirka 14%, vilket återigen tyder på samma sak – vi befinner oss i en temporär lågkonjunktur, vilket innebär att i princip alla för tillfället förlorar pengar.

S&P 500 kurs

[INSERT GRAPH]

Ska man investera i S&P 500?

När det kommer till att investera i amerikanska aktier, finns det nog få alternativ som är så stabila som S&P 500. Som investerare är det däremot viktigt att undersöka allting på egen hand. Ta aldrig finansiella råd utan att göra egen och grundlig efterforskning. Vidare är det väsentligt att aldrig investera mer än vad man är villig att förlora – marknaden är inte förlåtande och oförutsägbara händelser kan innebära att priset kraschar närsomhelst. Det är alltid bäst att vara på den säkra sidan när det kommer till ens finansiella framtid. Att riskera att förlora dina pengar är en risk man måste acceptera när man handlar privat, så se till att inte satsa allt.

Med det sagt – om du har pengar du är villig att investera, är S&P 500 ett index som gett historiskt bra avkastning och bara inneburit kraftiga momentära förluster under perioder då i stort sett hela marknaden gick igenom samma prisförändringar. Det är ett rimligt val om du vill ha en lugn investering i amerikanska aktier. Kolla dock gärna igenom vilka sektorer som representeras och avgör själv om du anser att det är en bra eller dålig investering. Som sagt, att förlora dina pengar är dock en möjlighet, så investera försiktigt.

Investera i S&P 500 med Skilling

s&p500-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i S&P 500 med Skilling

s&p500-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Olika sätt att investera i S&P 500 index - Hur köper man S&P 500?

Nuförtiden finns det otroligt många sätt att investera i aktier, antingen direkt eller indirekt genom vissa finansiella instrument. Du har också ett tidigare osett mångfald av handelsplattformar, vilket gör det svårt för nybörjaren att veta var man ska börja. I följande del av guiden går vi igenom några bra alternativ när det kommer till handelsplattformar, samt hur du går tillväga för att komma igång.

Investera i S&P 500 hos Avanza

Avanza är nog en av sveriges mest populära investeringsplattform för aktier. En svensk som är kunnig inom aktiehandel, använder eller har någon gång använt Avanza. Det är lätt att starta ett konto och snabbt komma igång med ett ISK eller vad det nu är man föredrar. På senare tid har dock en ny handelsplattform banat vägen för nya möjligheter inom investeringsvärlden, nämligen eToro, som just oså råkar vara en av världens mest populära sätt att bedriva handel över nätet. I sektionen nedan går vi igenom hur du skapar ett konto och påbörjar dina första investeringar, så hoppa dit om detta är vad du letar efter.

Var ska man investera i S&P 500 och aktier?

Som sagt – det är svårt att hitta rätt handelsplattform i dagens miljö för folk sugna på att investera. Vem har tid att göra en massa jämförelser och väga för- och nackdelar? Att man förlorar pengar på en massa avgifter är heller inte acceptabelt. Genom att noggrant analysera flertalet handelsplattformar och jämfört deras funktionalitet, erbjudanden, avgifter, mängden olika finansiella instrument, osv, har vi kommit fram till att eToro är i särklass det bästa valet för privatinvesterare av aktier och andra tillgångar.

Investera i S&P 500 hos eToro

Följ stegen nedan för att komma igång med att investera på eToro. När du har gått igenom alla steg är du redo att börja handla på riktigt. Det går på mindre än fem minuter, du behöver inte göra någonting komplicerat.

 

Steg 1: Skapa konto

Det första steget är att skapa ett konto. Börja med ett navigera dig till sidan (www.etoro.com/sv/). Tryck därefter på den gröna knappen där det står “Börja investera”. Om du vill ha ytterligare guidning kan du gå in på eToros hemsida för mer information.

Nu har du kommit till registreringssidan. Allt du behöver göra här är att ange ett valfritt användarnamn, din e-postaddress och ett lösenord, godkänn regler, villkor och integritetspolicy och tryck på “Skapa konto”. Alternativt kan du ansluta ditt konto på Google eller Facebook. Lär dig mer genom att läsa villkoren på hemsidan.

Steg 2: Sätt in pengar

När du är klar loggas du in automatiskt och möts av följande sida. Tryck på den blåa knappen i vänstra hörnet med titeln “Sätt in pengar”.

Väl där möts du av denna sida. Här väljer du helt enkelt betalningsmetod, anger alla detaljer och trycker på “Insättning”. Som du kan se kan du även välja vilkan valuta du vill använda. Alternativen är mellan USD, EUR DBP och AUD. Tyvärr kan man inte sätta in med SEK med kredit- och betalkort, utan man måste använda en internetbank som Trustly. Efter din första insättning öppnas andra alternativ som Paypal och Skrill också upp.

Steg 3: Sök efter “S&P 500”

När du är klar med din insättning är det dags att ta sig tillbaka till startsidan. Högst upp i sidans mittparti kan du se ett sökfält. Tryck här och skriv in “SPX500” och tryck på det första alternativet för att börja investera.

Steg 4: Börja handla!

Nu har du förhoppningsvis kommit till eToros huvudsida för S&P 500 indexet. Här kan du se diverse statistik, följa prisutvecklingen via diagram och läsa mer nyheter som är relevanta för tillgången. Tryck på den blåa knappen i högra hörnet för att börja handla!

S&P 500 alternativ

Det är viktigt att diversifiera sina investeringar, vilket är en möjlighet som erbjuds på nästan alla av landets mest populära handelssajter, däribland eToro. Det är aldrig en bra strategi att investera alla pengar på en och samma tillgång, även om det är ett förhållandevist stabilt index som S&P 500. Nedan följer några intressanta alternativ till S&P 500 index som förhoppningsvis kan ge dig som potentiell investerare lite idéer om hur man kan diversifiera sin portfölj genom att investera och handla smart.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Förhoppningsvis har denna guide gett dig några bra idéer om S&P 500, men vi hoppas också kunna besvara några vanliga frågor du som läsare kan tänkas ha. Om det är någonting du tycker saknas här nedan eller i artikeln eller om du vill ha mer information, kontakta oss gärna så kanske vi kan hjälpa dig!

Vad exakt är S&P 500?

S&P 500 är ett populärt börsindex som består av 500 amerikanska företag med högt marknadsvärde som alla är listade på en amerikansk börs. Lär dig mer genom att läsa igenom guiden!

Kan jag investera i S&P 500?

Ja, självklart! I denna guiden har vi gått igenom hur man kan investera i S&P 500 indexet med eToro. Det finns ett flertal metoder, men om du vill ha någonting snabbt och lätt, ta gärna en titt ovan. Att investera är dock riskabelt, så innan du sätter igång med aktier eller andra tillgångar är det bra om du lära dig mer och känner till den inneboende risken. Det är viktigt att du investerar med andakt!

Hur väl reflekterar S&P 500 aktiemarknaden överlag?

S&P 500 anses reflektera marknaden väl eftersom bolag med större börsvärde har större vikt i indexet. Således representerar det bolag med högt värde i aktiemarknaden mycket väl. Många investerare använder S&P 500 som en måttstock för hur välmående den västerländska ekonomin är, men även världsekonomin i stora drag.

Vilka företag ingår i S&P 500?

Företag måste uppfylla vissa kriterier för att få inkluderas i S&P500. Ovan går vi igenom dessa mer grundligt. Vi listar också de 10 största företagen i indexet sett till marknadsvärde och tillhörande årliga avkastning.

All handel är riskfylld. Ingen garanti för vinst. Allt innehåll på vår webbplats är endast för informationsändamål och utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja. Detta gäller tillgångar, produkter, tjänster eller andra investeringar. De åsikter som förmedlas på denna webbplats utgör inte investeringsrådgivning och oberoende finansiell rådgivning bör sökas när det är möjligt. Den här webbplatsen är tillgänglig för dig utan kostnad, men vi kan få provision från de företag som vi presenterar på den här webbplatsen.

Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar
Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar