Investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag: Vad är det och hur köper man Spiltan Aktiefond Investmentbolag Index 2022

Anders Sandberg Circle
Verifierad författare
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Den finns otvivelaktigen flera fonder som erbjuder exponering mot internationella marknader, speciellt inom USA, men allt fler investerare börjar bli sugna på att investera i den svenska marknaden. Det är trots allt enklare att följa inhemska aktier, då man redan bör vara förhållandevist förtrogen med hur ekonomin fungerar i sitt eget land. Det är här aktiefonder som Spiltan Aktiefond Investmentbolag kommer in i bilden. Detta är en specialfond som koncentrerar sig på svenska investmentbolag, alltså långt från den vanligaste typen av fond som erbjuds på marknaden!

I följande guide kommer vi gå igenom vad Spiltan Aktiefond Investmentbolag är för typ av fond, hur dess pris har utvecklats sedan fonden lanserades och hur man kan gå tillväga för att köpa fonden. Vi kommer också gå in mer på djupet och ta en titt på vilka sektorer, länder och företag fonden ger mest exponering mot. Om du inte har tid att läsa igenom hela guiden, är det fritt fram att hoppa direkt till den information du letar efter. Du kan också scrolla ned till vanliga frågor och svar och kanske få din fråga direkt besvarad. Låt oss nu ta en närmare titt på vad Spiltan Aktiefond Investmentbolag faktiskt är.

Investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag med Skilling

Spiltan Aktiefond Investmentbolag-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag med Skilling

Spiltan Aktiefond Investmentbolag-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Vad är Spiltan Aktiefond Investmentbolag?

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en specialfond som placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, men även andra företag med liknande karaktär och konglomerat. Detta är också en så kallad specialfond, vilket i kombination med dess förhållandevist låga antal innehav gör det till ett unikt investeringsalternativ som har potential att vara mer viktat mot individuella innehav. Men eftersom investmentbolag i sin tur äger flertalet både noterade och icke noterade bolag där de aktivt utövar sitt ägarskap, så får du också en inbyggd spridning i fonden. 

Fonden är indirekt ägare i cirka 75 olika börsnoterade företag. Du får alltså per automatik diversifiering i din investering. Även om Spiltan fonder själva utför ett bra arbete när det kommer till att välja lämpliga investmentbolag för att kunna uppnå sina mål, kan det vara bra att göra lite egen efterforskning i investmentbolagen, för att se vad de faktiskt äger. Detta kan ge dig en bättre bild av vad det är du faktiskt investerar i.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är passiv, vilket möjliggör fondens låga avgift på 0,2 %, vilket ligger under genomsnittet när det kommer till svenska indexfonder. Dess huvudsakliga mål är att överträffa genomsnittet av sitt index, det vill säga, Stockholmsbörsen, samtidigt som de inte tär på investerares portföljer med onödiga avgifter. Eftersom investmentbolag för det mesta också har som sitt primära syfte att öka värdet på bolagen de äger, vilket de åstadkommer genom att utforma en långsiktig strategi. Därmed är även fonden ett bra mål för långsiktiga investeringar. Till exempel som en fond man använder för att spara.

Vilka sektorer återfinns i indexet?

Du kan få en betydligt mer utförlig bild av hur fonden fördelar sin investering över ingående branscher på deras hemsida. Vi har också sammanställt informationen i listformat nedan. Listan innehåller de 8 största branscherna sett till innehav. Den utan tvekan största branscher är finans, vilket stämmer bra överens med fondens investeringsmål. Denna följs av industri och sjukvård, som båda utgör en förhållandevist liten del, trots att de kommer på andra, respektive tredje plats. Samtliga siffror som visas nedan är från 1 aug 2022.

Branschfördelning och tillhörande andel

 • Finans (71,56 %)
 • Industri (12,71 %)
 • Sjukvård (4,93 %)
 • Teknik (4,76 %)
 • Konsument, stabil (3,49 %)
 • Råvaror (2,03 %)
 • Konsument, cyklisk (0,26 %)
 • Kommunikation (0,26 %)

Eftersom fonden specialiserar sig mot just svenska investmentbolag samt företag, kommer innehavet såklart reflektera detta. Därmed är Sverige den region som är mest representerad i indexet. Som du dessutom kan se i nedanstående lista, har Storbritannien och Schweiz också en ganska betydande andel. Fonden har som mål att ge bättre avkastning än Stockholmsbörsen och åstadkommer detta genom att inte bara investera i svenska investmentbolag, utan också i andra företag med liknande företagsstruktur och karaktär, däribland konglomerat.

Regionfördelning (länder)

 • Sverige (95,00 %)
 • Storbritannien (4,86 %)
 • Schweiz (0,14 %)

Vilka är de största bolagen som ingår i indexet?

MSCI är ett företag som utvecklar index och analysverktyg som ämnar hjälpa investerare att skapa och förvalta gynnsamma portföljer. Företaget bedriver alltså egen forskning och kan därigenom garantera att deras index håller hög standard. Deras forskningsverktyg är också revolutionerande och anses vara de bästa i branschen. Det finns en anledning till att de allra flesta kapitalförvaltarna använder eller har använt MSCIs produkter eller tjänster (statistisk modeller, insamlad data och annan självständig research).

Eftersom Avanza Global följer ett en global indexfond som styrs av MSCI, får du därmed en tillgång som kan garantera hög kvalité. Huruvida fonden går bra eller inte kommer bero på marknaden, men forskningen som ligger till grund för den är minst sagt stadig. Du kan läsa mer på MSCIs egna hemsida om du vill göra egen efterforskning.

Vilka sektorer återfinns i indexet?

Nedan följer fondens 10 största företag sett till andel och vilket land de tillhör. Genom att studera denna lista kan du bilda dig en bättre uppfattning om hur fonden når sitt mål. Som du också kan se är majoriteten av företagen svenska.

 

Största innehav, tillhörande andel och ursprungsland

Företagsnamn

Andel

Land

Investor B

28,14 %

Sverige

Industrivärden C

16,86 %

Sverige

Lundbergföretagen B

7,44 %

Sverige

Kinnevik B

7,13 %

Sverige

AstraZeneca

4,59 %

Storbritannien

Hexagon B

4,18 %

Sverige

XACT OMXS30 ESG

4,17 %

Sverige

Indutrade

3,72 %

Sverige

Lifco B

3,70 %

Sverige

EQT

3,38 %

Sverige

Hur har indexet presterat historiskt?

Grafen nedan ger förhoppningsvis en ganska tydlig bild av hur fonden har utvecklats sedan den lanserades. Den mest anmärkningsvärda dykningen under den senaste perioden är utan tvekan under början av pandemin. Men vad man också kan utläsa från grafen, är att detta enbart var en temporär händelse som inte var indikativ på någon bredare marknadstrend. Detta handlade helt enkelt om en världshändelse ingen kunde förutspå. Under själva pandemin ökade också marknaden raketartat, vilket har lett fram till korrigeringen vi ser idag. Sannolikt kommer marknaden återgå till ett värde som återspeglar takten den skulle haft om pandemin inte förändrade saker och ting markant.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag idag

Eftersom världen i skrivande stund befinner sig i ett unikt läge, är det svårt att förutspå vad som kommer hända i framtiden. I dagens läge har fonden sjunkit något i värde, vilket med största sannolikhet beror på en marknadskorrigering, vilket vi nämnde tidigare. Det är potentiellt en lågkonjunktur, men det är ingenting man kan säga med säkerhet. 

Investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag med Skilling

Spiltan Aktiefond Investmentbolag-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag med Skilling

Spiltan Aktiefond Investmentbolag-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Spiltan fonder rekommenderar själva en minimal innehavsperiod på 5 år för fonden, vilket ter sig ganska rimligt om du granskar grafen. Över tid går det inte att tveka på att fonden har haft en stabil och gynnsam avkastning. Och om vi bortser från extrema perioder som under februari 2020 fram tills idag, så kommer trenden antagligen fortsätta. Du bör dock alltid göra din egen efterforskning. Lita inte på andras analyser, utan utför din egen. Det är väsentligt att man bildar sig en egen uppfattning innan man investerar. Det är ju trots allt dina pengar det handlar om.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Kurs

Ska man investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag?

Om du vill få bred exponering mot stockholmsbörsen och svenska investmentbolag, är Spiltan Aktiefond Investmentbolag ett utmärkt alternativ för att diversifiera sitt sparande. Innehaven ovan ger dig förhoppningsvis en bra bild av vad investeringen ger dig för exponering och hur du kan använda den för att ge ditt sparande en bredare profil. Den bransch som främst representeras är finans, följt av industri och sjukvård. Sjukvård består till stor del av AstraZeneca. Vidare erbjuder fonden rimliga avgifter och har gott anseende hos flertalet experter, bland annat analytiker på Morningstar.


Huruvida det är en bra investering eller inte, beror egentligen på vad din övergripande investeringsstrategi är. Du måste själv göra en riskbedömning och se om investeringen passar. Detta är någonting som gäller för samtliga investeringar. Deras lämplighet beror på individens investeringsmål och förutsättningar. Fonder är dock ett bra alternativ för privatinvesterare eftersom de sällan kräver utförlig efterforskning. Fonder är samlingar investeringar som ämnar ge exponering mot en väldigt specificerad del av marknaden, vilket lämpar sig för folk som inte är villiga att spendera all sin fritid på att undersöka världsekonomin.

Olika sätt att investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag

Numera finns det otaligt många sätt att investera sina sparpengar på. Du behöver inte längre låta lönen ligga i ett sparkonto, där inflation snabbt kommer äta upp värdet av det. Om det rör sig om pengar du vet att du inte kommer behöva inom den närmsta tiden, finns det ingen anledning att låta potentiella vinster gå till spillo. 

Med det sagt, är det dock också viktigt att poängtera att investeringar alltid innebär risker, vilket är en oundviklig del av att köpa aktier, fonder och andra finansiella instrument. Du väljer själv vilken risk du är villig att ta. Antingen tar du inflationsrisken och låter pengarna ligga på sparkontot, eller så tar du investeringsrisken och förvaltar dina tillgångar proaktivt. 

Om du nu väljer att investera dina pengar, måste du också använda en handelsplattform. Eftersom det nuförtiden finns så otroligt många alternativ, kan detta potentiellt vara ett ganska svårt moment att tas ig igenom. Vi hoppas kunna ge dig några råd, så fortsätt gärna läsa!

Investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag hos Avanza

Avanza är utan tvekan en av sveriges populäraste handelsplattformar. Det brukar vara den första plattformen folk tänker på när de vill börja aktivt förvalta sina sparpengar. Tyvärr beror detta mestadels på att Avanza länge har varit med i spelet och därmed lyckats samla på sig ett rykte av att vara det enda vettiga alternativet. Numera finns det flera alternativ och vi hoppas kunna ge dig några idéer på var du kan utföra majoriteten av dina investeringar.

Var ska man investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag?

Just nu erbjuds Spiltans fonder endast på handelsplattformar vars huvudsakliga kundkrets är svensk. Det vill säga, plattformar som Avanza och Nordnet. Vi har dock gått igenom samtliga av marknadens plattformar, både internationella och svenska och gjort en utförlig bedömning av den plattform som vi anser bäst för alla investerare. Denna plattform är eToro.

Tyvärr går det i skrivande stund inte att investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag på eToro, vilket beror på att det är en internationell plattform, inte en svensk. Vi rekommenderar dock att du utför majoriteten av din investering på eToro, men investerar i fonder inriktade mot den svenska marknaden på andra plattformar. Det finns ingenting som hindrar dig från att använda båda!

Investera i aktier och fonder hos eToro

Nedan går vi kort och koncist igenom hur man kan investera i aktier och fonder hos eToro. Det tar inte mer än några minuter!

1. Skapa konto

Först måste du såklart skapa ett konto. Ta dig till eToros huvudsida och tryck på den gröna knappen där det står “Börja investera”.

Du bör nu befinna dig på ovanstående sida. Ange användarnamn, e-post och lösenord, kryssa i rutorna och tryck på “Skapa konto”. Du kan också använda ett befintligt konto på Google eller Facebook.

2. Sätt in pengar

När du är klar med registreringen kommer du direkt loggas in. Verifiera ditt konto genom att trycka på knappen “Verifiera”. Följ instruktionerna du får via e-post. För att sätta in pengar, tryck på den blå knappen i vänstra hörnet “Sätt in pengar”.

Du bör nu mötas av följande pop-up. Välj betalningsmetod, valuta och antal. Ange därefter alla detaljer och tryck på “Insättning”. Det är inte svårare än så!

3. Sök efter valfri tillgång

Använd sökrutan högst upp och sök på den tillgång du vill investera i och tryck på det första alternativet som kommer upp.

4. Börja handla!

När du befinner dig på tillgångens huvudsida på eToro är allt du behöver göra att trycka på “handla”. Välj sedan hur mycket av tillgången du vill köpa. Därefter är du klar med din första investering!

Investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag med Skilling

Spiltan Aktiefond Investmentbolag-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Spiltan Aktiefond Investmentbolag med Skilling

Spiltan Aktiefond Investmentbolag-logo
5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag Alternativ

Det är viktigt att bilda sig en investeringsstrategi innan man börjar investera på riktigt. Fråga dig själv vad det är du vill åstadkomma och undersök hur du bäst kan nå målet. För de allra flesta kommer det handla om långtidsinvesteringar, alltså investeringar som håller i flera år. Även om de flesta fonder har en tendens att öka i värde med tiden, är det fortfarande viktigt att man diversifierar sin portfölj och ser till att den innehåller tillgångar verksamma i flera olika branscher och är skrivna i flera olika länder. 

Nedan går vi igenom några alternativ till Spiltan Aktiefond Investmentbolag som förhoppningsvis kan ge dig några tips om var du kan börja när det kommer till att diversifiera sin portfölj.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Vad är Spiltan Aktiefond Investmentbolag?

Spiltan Aktiefond Investmentbolag är en specialfond som placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag. Fondens övergripande mål är att överträffa utvecklingen av Stockholmsbörsen. Avgifter ligger på 0,2 % årligen.

Är Spiltan Aktiefond investmentbolag bra?

Huruvida det är en bra investering eller inte kommer helt och hållet bero på prisutvecklingen, din investeringshorisont och hur resterande delar av din portfölj ser ut. Det är alltså en högst individuell sak som inte går att svara på på rak arm.

Vilka aktier ingår i Spiltan?

Fonden investerar mestadels i svenska investmentbolag, men även i andra bolag som liknar investmentbolag och konglomerat.

Vad kommer hända med Spiltan aktiefond?

Tyvärr har vi inte möjlighet att förutspå framtiden. Visst hade det varit fantastiskt, men det är tyvärr ingenting vi för tillfället kan erbjuda. Vi arbetar på det dock! Tills dess ber vi dig utföra din egen efterforskning och utgå från din egen analys.

All handel är riskfylld. Ingen garanti för vinst. Allt innehåll på vår webbplats är endast för informationsändamål och utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja. Detta gäller tillgångar, produkter, tjänster eller andra investeringar. De åsikter som förmedlas på denna webbplats utgör inte investeringsrådgivning och oberoende finansiell rådgivning bör sökas när det är möjligt. Den här webbplatsen är tillgänglig för dig utan kostnad, men vi kan få provision från de företag som vi presenterar på den här webbplatsen.

Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar
Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar