Investera i Swedbank Robur Access Asien: Vad är det och hur köper man Swedbank Robur Access Asien Index 2022

Anders Sandberg Circle
Verifierad författare
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Swedbanks fondbolag Robur fonder har länge utvecklat fonder med gott anseende på den svenska fondmarknaden. Det är ett bolag många svenskar åtminstone har kommit i kontakt med under någon gång under förvaltandet av sina pengar. Deras fond Swedbank Robur Access Asien är en av marknadens nyckelfonder och ger svenska investerare välbehövlig exponering mot den asiatiska marknaden. Under den senaste perioden har ju just Asien genomgått otrolig industrialisering och teknisk utveckling. Enligt många håller världsekonomin på att skifta längre österut, så det är inte konstigt att investerare mer och mer är sugna på att få tag på lite asiatiska aktier.

Det är som sagt många svenska investerare som använder Swedbanks tjänster för att förvalta sitt sparande och deras företag Robur fonder har absolut vad som krävs för att erbjuda fonder som håller hög kvalitet. Morningstar, vilket är ett företag som erbjuder analytiska verktyg åt investerare, ger fonden en rankning på 5 av 5 stjärnor. Det vill säga, toppbetyg! Nu när det finns så många olika fonder att välja mellan, kan det vara svårt att veta vilka som håller måttet. Genom att hålla utkik efter Morningstars bedömning kan du känna dig mer säker på att fonden erbjuder en bra produkt och håller acceptabel risknivå på sina investeringar.

Investera i Swedbank Robur Access Asien med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Swedbank Robur Access Asien med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

I följande guide kommer vi gå igenom vad Swedbank Robur Access Asien är för typ av fond, dess prisutveckling över tid och hur man kan köpa fonden. Vi kommer också ge en mer detaljerad överblick av vad fonden innehåller för företag, vilka sektorer dessa företag primärt är aktiva inom och hur regionsfördelningen ser ut. Om du inte har tid att läsa igenom hela guiden, ta gärna en titt på delen “vanliga frågor och svar”, så kanske din fråga har möjlighet att bli besvarad. Låt oss nu börja med att ta en titt på vad Swedbank Robur Access Asien faktiskt är för typ av fond.

Vad är Swedbank Robur Access Asien?

Swedbank Robur Access Asien är en fond som drivs av Swedbanks fondbolag vid namn Robur fonder. Som namnet antyder, så investerar fonden i företag verksamma i asien. Under senare tid har fonden blivit lite av ett fenomen hos privatsparare i sverige. Här har man nog asiens blomstrande ekonomi att tacka mer än något annat, men även den ständigt mer konkurrenskraftiga fondmarknaden med sina sjunkande avgifter. Och det är just avgifterna som är lockande när det kommer till denna fond. Med en årlig avgift på enbart 0,23 % är det en av de billigare på marknaden. Om man dessutom inkluderar dess fantastiska rankning av Morningstar på 5 av 5 stjärnor, så är det inte svårt att förstå varför folk är så intresserade.

Swedbank Robur Access Asien är en så kallad indexnära aktiefond. En indexnära fond fungerar ungefär som en indexfond i den bemärkelsen att den också följer ett underliggande index. En indexnära fond kan dock, till skillnad från en indexfond, exkludera bolag utifrån hållbarhetskrav som fondbolaget själva bestämmer. Denna typ av fonder avviker därför mer från sitt underliggande index än vad indexfonder gör. Fonden ger i vilket fall som helst bra exponering mot flertalet både stora och små företag i många olika branscher i Asien. Japan är däremot exkluderat från fonden.

Fonden försöker alltså efterlikna sitt underliggande index samtidigt som hållbarhetsprofilen håller hög standard. Vad detta innebär mer specifikt kan man läsa mer om på fondförvaltarens hemsida. Fonden ger alltså en bred exponering mot den asiatiska marknaden och framförallt mot Kina.

Underliggande index

Fonden har som målsättning att så nära som möjligt efterlikna prisutvecklingen av indexet MSCI AC Asia Ex Japan Net. Detta är ett marknadsvärdeindex som följer utvecklingen av storföretag verksamma på den asiatiska marknaden. Som namnet antyder så exkluderas dock Japan, antagligen i syfte att göra indexet mer viktat mot Kina. Japan har en ekonomi nära knuten till den västerländska, vilket inte Kina har i lika stor utsträckning. Fondens mål att ge exponering mot den asiatiska marknaden kan bättre uppfyllas om fonden inte fylls av länder vars ekonomier är nära besläktade väst.

Risker

Swedbank Robur Fonder AB, vilket är ett dotterbolag till Swedbank AB, erbjuder sin egen risk- och avkastningsprofil. Detta är en skala där lägre möjligt avkastning innebär lägre risk och högre möjlig avkastning innebär högre risk. Även om förhållandet inte alltid stämmer, så är det ett bra mått att använda för att snabbt bilda sig en uppfattning om huruvida fonden är någonting man är intresserad av att investera i. I skrivande stund har fonden  en risknivå på 6 av 7, vilket visserligen innebär att man måste acceptera höga risker om man köper fonden, men också att man har möjlighet till bättre avkastning.

Deras bedömning görs baserat på historisk data. Detta innebär till exempel att en fond som ligger i kategori 1 inte nödvändigtvis är helt utan risker. Det ger bara en indikator på tidigare prestanda och extrapolerar den. Och så är det alltid med investeringar, man vet aldrig vad som kommer hända i framtiden. På samma sätt innebär inte kategori 6 att fonden nödvändigtvis är extremt riskabel att investera i, bara att den under tidigare perioder varit en riskfylld investering.

Vilka sektorer återfinns i indexet?

Du kan få en utförlig bild av branschfördelningen på Swedbanks egna hemsida genom att följa denna länk. Du kan också ta en titt nedan för att få en bild av hur fonden fördelar sina investeringar sett till bransch. De största branscherna är teknik, finans och konsumentvaror. Samtliga siffror är från 30 juni 2022.

Branschfördelning och tillhörande andel

 • Teknik (22,22 %)
 • Finans (20,36 %)
 • Konsument, cyklisk (17,22 %)
 • Kommunikation (10,81 %)
 • Industri (6,15 %)
 • Råvaror (5,29 %)
 • Fastigheter (5,21 %)
 • Sjukvård (4,51 %)
 • Konsument, stabil (3,89 %)
 • Övrigt (4,34 %)

Det råder ingen tvekan om att Kina är det största ekonomin i Asien. Således är det också Kina som fonden regionsmässigt har mest exponering mot. Detta är dock inte den enda anledningen, utan det råkar också vara så att just Kina är väldigt stort när det kommer till teknik och finans, vilket är de största branscher som fonden är exponerad mot. Konsumentvaror är också någonting som tar upp en betydande del av Kinas ekonomi, framförallt när det kommer till export. Nedan följer en lista på de 9 största länderna som fonden exponerar investerare mot:

Regionfördelning (länder)

 • Kina (38,79 %)
 • Taiwan (16,10 %)
 • Indien (14,27 %)
 • Sydkorea (12,64 %)
 • Hongkong (7,44 %)
 • Singapore (3,51 %)
 • Thailand (2,64 %)
 • Indonesien (1,91 %)
 • Malaysia (1,61 %)

Vilka är de största bolagen som ingår i indexet?

Fondens innehav består inte bara av bolag som du strax kommer att se. Bolagen är också kanske lite mindre kända för dig som är van vid att investera i den västerländska marknaden. Ta gärna lite tid och se över vad dessa tillgångar bedriver för verksamhet mer i detalj. På så sätt kan du potentiellt få en bättre uppfattning om hur fonden förvaltas och vad det är den faktiskt investerar i. Nedan följer en lista på fondens största innehav och deras tillhörande andel.

Största innehav och tillhörande andel

 • MSCI INDIA FUTURE Sep22 (13,90 %)
 • Taiwan Semiconductor (6,56 %)
 • Tencent (4,63 %)
 • Alibaba (3,59 %)
 • Samsung Electronics (3,46 %)
 • MSCI AC ASIA Ex J Sep22 (2,45 %)
 • AIA Group (2,30 %)
 • Meituan Dianping (1,71 %)
 • JD.com (1,25 %)
 • China Construction Bank (1,11 %)

Hur har indexet presterat historiskt?

Nedanstående graf ger dig en bild av hur fonden har utvecklats sedan den lanserades 2008. De största dykningarna är, som du kan se, inte speciellt avsevärda i det långa loppet. Det är också därför Swedbank rekommenderade innehavsperiod är ett minimum på 5 år. Du kan göra dina investeringar mindre riskabla genom att hålla dem över en längre period. De största dipparna skedde under finanskrisen 2008, pandemin februari 2020, men sedan dess har det inte skett några större förändringar. Nyligen har dock fonden ökat en hel del i värde.

Swedbank Robur Access Asien avkastning idag

Världsekonomin befinner sig i ett väldigt unikt läge för tillfället. Sedan pandemin har aktiemarknaden i princip befunnit sig i en konstant uppgång. Det är först på senare tid som saker och ting börjar stabilisera sig. Vi står potentiellt inför en lågkonjunktur inom den nästkommande perioden, men ingenting är säkert. Vad som däremot är säkert, är att alla uppgångar är temporära om man gör jämförelseperioden tillräckligt kort. 

Under längre tid har däremot marknaden gång på gång visat sig klara sig väl. Det är därför de flesta ekonomiska rådgivare fortfarande säger att det bästa sättet att spara på är genom aktiemarknaden. Och fonder är ju ett perfekt alternativ för individer som inte nödvändigtvis vill behöva hålla stenkoll på hur marknaden förändras från dag till dag. Visst kan man säga att det råder en lågkonjunktur redan idag, men fonder håller sig ändå över ytan tack vare sin diversifiering. Det är därför kurvan har lyckats hålla sig mestadels neutral under denna hektiska period.

Swedbank Robur Access Asien Pris

Ska man investera i Swedbank Robur Access Asien?

Om du letar efter alternativ för att diversifiera ditt sparande, så erbjuder denna fond en utmärkt möjlighet att få exponering mot den asiatiska marknaden. Som du kan se på innehaven ovan, handlar det främst om länder som har omfattande teknikindustrier som Kina och Taiwan, detta innebär att fonden främst riktar sig på teknologi i asien. Vidare erbjuder fonden rimliga avgifter och expertmässig förvaltning.

De flesta investerare är inte intresserade av att sitta och analysera marknaden dag ut och dag in. Det är just därför det går så bra för fonder och varför privatinvesterare ofta lockas till dem. Genom att investera i fonder kan man ta del av uppsving i världsekonomin utan att behöva ta på sig de omfattande risker det annars hade inneburit.

Olika sätt att investera i Swedbank Robur Access Asien

Ibland kanske det verkar lockande att inte behöva ta den risk aktiv förvaltning av sina sparpengar innebär och istället låta det ligga på ett vanligt sparkonto hos din bank. Det har ju fungerat tidigare, så varför skulle det inte fungera nu? Problemet är att man egentligen tar en risk genom att låta sina pengar vara och inte investera dem. Det handlar om just inflationen. När du lägger pengarna på sparkontot och vänder ryggen till, satsar du på att inflationen inte kommer äta upp deras värde. Detta är en risk som visserligen ersätts av andra risker när du investerar i till exempel en fond, men som begränsas i sin utsträckning.

Det är också lättare än vad det någonsin har varit att som privatperson investera i aktier och andra finansiella instrument. Man har all möjlighet i världen att ta kontroll över utvecklingen av sin framtida ekonomi. Det är inte som förr i tiden, numera kan vi utföra allt via smartphones och annan teknologi. Den snabba ökning i teknologi har också inneburit att det skapats många nya handelsplattformar som inriktar sig på näthandel. Det kan vara svårt att välja, så vi hoppas kunna hjälpa dig med detta.

Investera i Swedbank Robur Access Asien hos Avanza

Avanza är en av sveriges mest populära handelsplattformar på nätet. För nybörjaren som precis börjar intressera sig för aktiehandel, är Avanza antagligen den första plattformen man registrerar sig på. Numera är det populärt att investera genom ett så kallat ISK, vilket snabbt och enkelt ger svenska investerar tillgång till internationella marknader och investeringar med bra skatteförmåner.

Även om fonden bär varumärket Swedbank så erbjuds fonden faktiskt på Avanza. Avanza inriktar sig som sagt främst på den svenska marknaden, så det är inte konstigt att man finner denna typ av aktie där också. Vi rekommenderar att du skapar ett konto på Avanza för att kunna ta del av vissa typer av tillgångar som inte går att hitta på plattformar som inriktar sig mot den internationella marknaden.

Investera i Swedbank Robur Access Asien med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Swedbank Robur Access Asien med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

På senare tid har det däremot utvecklats en hel del plattformar som får Avanza att se något gammal ut, även om plattformen fortfarande håller sig någorlunda uppdaterad. Man kan lugnt säga att Avanza har gjort sig välförtjänt av det höga användartrycket med sitt ihärdiga arbete med att erbjuda en bra tjänst, men numera finns det handelsplattformar som erbjuder utökad funktionalitet man bara inte kan hitta hos Avanza.

Var ska man investera i Swedbank Robur Access Asien?

Just nu erbjuds fonden dessvärre enbart på handelsplattformar inriktade mot den svenska marknaden. Plattformar som Nordnet och Avanza. Detta är egentligen inte så förvånande. Tänk dig själv hur orimligt det skulle vara att en internationellt inriktad handelsplattform fokuserar på denna typ av fonder. De har helt enkelt större saker att oroa sig över. Om man skulle erbjuda varje fond från varje land skulle det bli alldeles för kaotiskt. Men vem vet, kanske förändras det i framtiden.

Vi rekommenderar som sagt att du skapar ett konto på en svensk handelsplattform, men vi har också utfört vår egen efterforskning och analys av marknaden och kommit fram till att plattformen eToro har bäst utbud när det kommer till verktyg och funktionalitet. Som tur är, är det inga problem att skapa konton på flera plattformar och använda dem för det som är bäst på respektive. Se därför till att åtminstone testa eToro, även om du ändå bara planerar att investera i Swedbank Robur Access Asien.

Investera i aktier och fonder hos eToro

Det går som sagt inte att investera i fonden på eToro, men det finns många andra intressanta alternativ att välja mellan. Genom att följa följande fyra steg kan du snabbt komma igång med eToro utan svårigheter. Vi hjälper dig skapa ett konto, sätta in pengar för första gången, hitta valfri tillgång och köpa den. Vi går tyvärr inte igenom eToros mer unika funktioner som copytrading och deras sociala plattform, så se till att du går in på sidan på egen hand och tar en titt omkring. Detta bör inte ta mer än några minuter!

1. Skapa konto

Det första steget är alltid att skapa ett konto. Här behöver du dock inte använda dig av BankID eftersom plattformen är internationell och inte enbart inriktar sig mot den svenska marknaden. Se därför till att ditt konto är så säkert som det kan vara.

Det första steget är alltså att ta dig fram till sidan som visas på bilden ovan. Tryck här för att direkt komma dit. Tryck sedan på den gröna knappen till vänster där det står “Börja investera”. Här hittar du också mer information om vad exakt plattformen har att erbjuda. Ta gärna en titt på vad eToro erbjuder så att du därefter vet vilka funktioner du vill testa när du skapat kontot och loggat in. Vad som egentligen är mest revolutionerande med eToro är dess funktionalitet för sociala interaktioner. På grund av detta fungerar eToro på många sätt även som en plattform för sociala medier.

När du tryckt på knappen, bör du ha kommit till sidan som visas på bilden ovan. Här kan du se lite information om eToro samt fälten där du anger kontodetaljer. Till vänster har du en försäkran om att eToro är ett säkert sätt att lagra pengar på. Detta behövs eftersom eToro inte har samma auktoritet som till exempel en bank, utan är helt enkelt ett företag som man måste förlita sig på. Som du kan se har dock eToro redan miljontals användare, har specifika system för säkerhet och förvarar pengarna i banker. Det finns alltså ingen risk att du råkar ut för bedrägeri på plattformen.

Innan du registrerar dig rekommenderar vi att du läser igenom deras regler och villkor, men även deras integritetspolicy och cookiepolicy. Dessa kanske är lite väl långa, men se till att du åtminstone skummar igenom dem. Ange därefter användarnamn, e-post och lösenord, kryssa i rutorna och tryck på “Skapa konto”. Du kan också använda Google eller Facebook för att logga in. Det ger dig precis samma funktionalitet som ett traditionellt konto.

2. Sätt in pengar

När du är klar med registreringen förs du direkt till startsidan. Som du kan se har vi ännu inte verifierat kontot. Detta gör du genom att trycka på knappen “verifiera” i den övre blåa rutan på sidan. Därefter borde du få ett mejl med instruktioner om hur du verifierar ditt konto. Om du inte är intresserad av att utforska eToro lite mer innan du börjar sätta in pengar, tryck då på den blå knappen i vänstra hörnet där det står “Sätt in pengar”.

I mitten av sidan kan du se ett flöde där relevanta inlägg kommer upp. Se det som ett Twitter där diskussionerna är begränsade till ekonomi, privatsparande och investering. Till höger kan du också se några relevanta prisrörelser. Om du vill ta reda på mer kan du trycka på “Hjälp” på panelen till vänster. Men låt oss nu gå vidare till finansiering av kontot.

Om du tryckte på knappen “Sätt in pengar” i föregående steg, kommer följande pop-up upp. Välj valuta, belopp, betalningsmetod och ange tillhörande detaljer. När du har fyllt i alla fält och valt den betalningsmetod du föredrar trycker du på den bli knappen där det står “Insättning”. För vissa betalningsmetoder går det tyvärr inte att använda svenska kronor, utan du får di istället nöja dig med en konvertering. Ta i dessa fall den valutan som ger bäst omsättningskurs. Annars kan du använda Trustly, vilket gör det möjligt att sätta in i SEK.

Du kanske också har märkt att flera insättningsalternativ inte är tillgängliga första gången du sätter in pengar. Detta är av säkerhetsskäl som det går att läsa om mer utförligt på eToros hemsida. När du gjort din första insättning kan du börja använda betalningsmedel som Skrill och Paypal.

3. Sök efter valfri tillgång

När du satt in pengar är det dags att välja någonting att investera i. Du behöver inte stressa dig igenom detta steg, utan ta gärna lite tid och utforska plattformen. När man investerar är det också viktigt att veta vad det är man investerar i, så om du är en nybörjare när det kommer till investeringar, är det bäst att först läsa på lite. På eToro kan du investera i allt från aktier till kryptovalutor. Använd sökfältet högst upp på sidan för att ta dig fram till det du vill investera i. Sök helt enkelt på tillgången och tryck på det första alternativet som kommer upp.

4. Börja handla!

När du gått igenom föregående steg bör du ha kommit fram till huvudsidan av en tillgång. Här kan du med hjälp av eToros analytiska verktyg ta reda på mer om tillgången. Du kan dessutom diskutera med andra användare eller följa andras diskussioner för att lära dig mer. Lita dock inte för mycket på gemene mans åsikt, utan håll dig till att lyssna på experterna och din egen åsikt. Det handlar trots allt om dina pengar.

När du känner dig säker är det dags att faktiskt köpa. Tryck då på knappen i högra hörnet där det står “Handla”. Därefter bör du äga tillgången. Det är inte svårare än så!

Investera i Swedbank Robur Access Asien med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Investera i Swedbank Robur Access Asien med Skilling

5/5

Disclaimer: 66% av icke-professionella kunder förlorar pengar när de handlar med CFD med denna leverantör.

Swedbank Robur Access Asien Alternativ

Innan man börjar lägga sina sparpengar på diverse investeringar, är det viktigt att man först och främst har en strategi. Utan en strategi finns det ingenting som sätter gränser för hur vårdslös du kan vara. Att investera medför alltid risker, oavsett hur säker man försöker vara. Även om du investerar i den säkraste tillgången på marknaden, kan man inte vara säker på att den faktiskt ger avkastning. Man kan heller inte vara helt säker på att aktiemarknaden fullständigt rasar nästa dag. 

Det är därför det är så viktigt att vara beredd på att förlora pengar. Du ska med andra ord inte investera pengar du inte har råd att förlora, eller som du kan komma behöva inom snar framtid som likvida medel. En annan minst lika viktigt princip som är väsentlig att hålla i åtanke, är att diversifiera sin portfölj. Detta är en av de bästa sätten att minska den övergripande risken av sitt sparande. Genom att sprida ut sina tillgångar över marknader runt om i världen, kan man säkra sig på lokala kursnedgångar. 

Detta gäller inte bara region, utan också bransch. Genom att ha tillgångar i flera olika branscher och flera olika länder, kan du göra din investering betydligt säkrare. Detta innebär såklart också att du erhåller mindre vinst om det går bra inom ett visst område, men syftet med diversifiering är att stävja risker, så om det går dåligt inom ett visst område är du säkrad. Nedan följer några intressanta alternativ till Swedbank Robur Access Asien som vi hoppas kunna ge dig några nya idéer om hur du kan diversifiera dina investeringar.

FAQ – Vanliga frågor och svar

Denna guide har utformats åt nybörjare för att ge dem tips och råd om hur man investerar i Swedbank Robur Access Asien, vad det är för tillgång och vilka dess komponenter är. Om du har ytterligare frågor som artikeln inte har lyckats besvara, så ta gärna en titt nedan. Om du har tagit dig hit ned utan att läsa artikeln och inte hittar svar på dina frågor, rekommenderar vi att du läser igenom huvudtexten först.

Vad är Swedbank Robur Access Asien?

Swedbank Robur Access Asien är en fond som drivs av fondbolaget Swedbank Robur, vilket är ett dotterbolag till banken Swedbank AB. Fonden försöker i så stor utsträckning som möjligt följa sitt underliggande index MSCI AC Asia Ex Japan Net. Målet är att ge svenska investerar exponering mot den asiatiska marknaden. Fonden är främst inriktad på teknologi och finansiella tjänster. Fonden har en årsavgift på 0,23 % och en rankning på 5 av 5 stjärnor från Morningstar. Läs gärna igenom artikeln för mer information!

Är Swedbank Robur Access Asien en bra investering?

Swedbank Robur Access Asien är ett utmärkt sätt för svenska investerare att exponera sin portfölj mot den asiatiska marknaden. Japan ingår inte och fonden är mest inriktad på Kina och Taiwan, vilket till stor del har att göra med dessa länders teknologiskt inriktade ekonomi. Avgifterna är också rimliga och fonden har gott anseende överlag.

Med det sagt är det fortfarande inte lätt att säga huruvida någonting är en bra investering eller inte. Det beror helt enkelt på vad du själv anser vara någonting som passar din specifika strategi. Man kan omöjligt säga om det kommer gå bra eller dåligt för en tillgång i framtiden, och fonder utgör inget undantag. Så se till att göra din egen efterforskning innan du investerar och förlita dig inte för mycket på andra. Det handlar trots allt om dina pengar.

Vad ingår i fonden?

Vi går igenom detta mer utförligt i artikeln. I skrivande stund består majoriteten av fonden av följande branscher: teknik, finans och konsument (cyklisk). Tillsammans utgör dessa ungefär 60 % av fonden. Regionsmässigt står Kina, Taiwan och Indien för ungefär 70 % av fonden. De största innehaven är MSCI INDIA FUTURE Sep22, Taiwan Semiconductor och Tencent. 

Hur köper man Swedbank Robur Access Asien?

Det finns många olika sätt att köpa fonden på. Du behöver faktiskt inte ha ett konto på Swedbank för att ha möjlighet att investera, utan det fungerar utmärkt på traditionella handelsplattformar som Avanza. Som vi nämner i artikeln rekommenderar vi eToro, vilket tyvärr inte erbjuder fonden i skrivande stund, men förhoppningsvis i framtiden!

All handel är riskfylld. Ingen garanti för vinst. Allt innehåll på vår webbplats är endast för informationsändamål och utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja. Detta gäller tillgångar, produkter, tjänster eller andra investeringar. De åsikter som förmedlas på denna webbplats utgör inte investeringsrådgivning och oberoende finansiell rådgivning bör sökas när det är möjligt. Den här webbplatsen är tillgänglig för dig utan kostnad, men vi kan få provision från de företag som vi presenterar på den här webbplatsen.

Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar
Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar