Investera Pengar: Var kan man placera pengar säkert i 2022?

Anders Sandberg Circle
Verifierad författare
Dela på linkedin
Dela på twitter
Dela på facebook

Under de senaste åren har intresset stigit för att investera sina besparingar och alternativen för att investera på egen hand eller andra sätt än via sin lokala bankman blir allt fler.

Coronans förändringar på våra dagliga liv, världspolitikens påverkan och miljövänligare tänk är bara några av de olika saker som har förändrar marknaden kraftigt senaste åren.

Dessa förändringar har lett till både förluster och vinster men framförallt väldigt mycket nya investeringsmöjligheter.

Att placera pengar under dessa tider kan kännas svårt och skrämmande på en så kraftigt förändrande marknad. Därför går vi igenom olika alternativ så att du kan känna dig säkrare på dina val för kommande investeringar. 

Svenska Sedlar

Varför ska man investera pengar?

Den stora anledningen till varför man ska investera är för att få dina pengar att växa.

Om du har en klumpsumma med pengar som du vill få att växa, eller om du vill börja spara varje månad kanske du vill investera dina pengar. Att investera pengar handlar om att göra en investering som du tror kommer få pengarna att öka i värde över tid. Du kan göra det på många olika sätt där ibland alternativen finns att investera i börsen, genom att spara i aktier eller fonder. 

Att investera i till exempel aktier är ett bra sätt att lära sig om de olika börsbolagens verksamhet och hur de påverkas av förändringar i omvärlden. Att spara i aktier har historiskt sett varit en gynnsam sparform för att få avkastning på både lång och kort sikt

Vad betyder "att investera" och "bra investering"?

Att investera eller “investering” är ett brett begrepp som kort och gott kan sammanfattas såhär. En investering är en satsning av tid, pengar eller energi för att öka tillgångarna, intäkterna eller främja utvecklingen. Med insatsen vill man skapa en framtida avkastning. I privatekonomiska sammanhang kallas investeringar ofta för sparande.

Det kan till exempel vara köp av värdepapper, konst eller fastigheter där syftet är att göra en framtida vinst. I företag görs investeringar för att kunna expandera och öka kapaciteten eller försäljningen.

En bra investering kännetecknas ofta av sin förmåga att hjälpa dig under en längre tid. Detta är speciellt viktigt om det handlar om en stor investering som oundvikligen kommer att bli kostsam för dig. Den här punkten är en av de viktigaste när det kommer till den ekonomiska vinningen av en investering.

Tips om att placera sina pengar

För att känna dig säkrare när du placerar dina pengar har vi tagit fram en lista med tips som kan vara till hjälp.

1. Välj rätt konto för dina investeringar

För att kunna investera sina pengar i börsen, värdepapper eller råvaror så behöver man använda sig av en särskild kontotyp eller värdepappersdepå. Det finns tre olika kontotyper som man kan välja på, och du bör välja den som passar dina investeringsmål bäst. 

Investeringssparkonto, ISK, kan vara det bästa för dig som vill börja köpa aktier. Du behöver inte betala kapitalvinstskatt då du istället betalar en årlig avkastningsskatt.

Kapitalförsäkring, KF fungerar ungefär som ISK, men är en äldre lösning. En kapitalförsäkring är till fördel för dig som placerar i utländska aktier då det inte finns ett tak för hur mycket du kan få tillbaka av den så kallade källskatten som dras från utdelningar från andra länder.

I en vanlig aktiedepå betalar du 30 procents kapitalvinstskatt på alla utdelningar och alla realiserade vinster.  Dock är fördelen att du på andra sidan, direkt i din deklaration kan kvitta aktier du sålt med förlust mot dina vinster. I aktiedepå kan du även ha onoterade aktier.

Det sista är att spara pengar i fonder eller aktier på ett investeringssparkonto (ISK-konto) vilket är oftast ett skattemässigt fördelaktigt alternativ.

Skillnaden mellan att spara på ett investeringssparkonto och att spara på ett vanligt fondkonto eller ha aktier i en depå, är som bekant att du betalar en årlig schablonskatt på sparandet i stället för att betala skatt de gånger du säljer tillgångar med vinst. Har du sparandet på ett investeringssparkonto, behöver du därför inte heller ta upp försäljningar av värdepapper i din deklaration.

2. Investera med ränta

Ränta på ränta är ett uttryck som oftast används när man pratar om utvecklingen på investerat kapital. Ränta-på-ränta effekten bygger på tanken att när avkastningen återinvesteras så ger det avkastning även på den tidigare avkastningen. Detta gör att kapitalet växer kraftigt över tid.

3. Investera i aktier

En aktie är en ägarandel i ett bolag. Om du äger aktier i ett bolag innebär detta alltså att du är delägare i bolaget. Aktier går att handla över marknadsplatser, även kallade börser. För att en aktie ska gå att handla över en börs krävs att bolaget i fråga är börsnoterat. 

Detta sätt är oftast det mest vinstgivande men kan som nybörjare vara svårare och det finns risk att förlora det investerade kapitalet.

4. Investera i fonder, ETF:er och Indexfonder

Att spara i fonder säger många är ett utav de bästa sätten att investera pengar på. Det är ett mycket säkrare sätt att få ta del av börsens avkastning på än att investera i aktier och du slipper då även att följa aktiemarknaden lika noga som du bör göra om du sparar direkt i aktier.

Om man investerar i fonder låter man helt enkelt experter som jobbar med det i sin vardag hantera ens pengar.

Lysa fondrobot är ett bra alternativ i detta fall då de billigt och enkelt sparar pengarna åt dig på ett säkrare sätt. Ett annat alternativ som har blivit mycket populärt på de senaste åren är att spara i passiva indexfonder.

Olika sätt att investera pengar

Alternativen för de som vill investera pengar är mer eller mindre obegränsade. Om man vill handla aktier kan man använda sig av Avanza, Nordnet och eToro med många fler. Förutom det kan du även till exempel investera direkt i produkter och bolag.

Du kan även investera i bolag som producerar produkter, så som gruvbolag och batteriproducenter, direkt i produkter så som klockor, vin och fastigheter, eller varför inte i guld, diamanter och ädelmetaller? Vill du investera med låg eller hög risk?

Du kan investera lokalt på alla möjliga vis och lika så i Fonder och ETF:er.

Eftersom du kan investera på så många olika sätt leder det till att det finns en hel uppsjö av alternativ för dig att välja mellan för dina investeringar.

Alla investeringar ger inte alltid den ökning eller vinst man önskar, därför är det viktigt att man sätter sig ner och funderar över sina investeringar så att man vet att de passar en ekonomiskt.

Köpa & investera i aktier

När det kommer till att köpa aktier kan du välja mellan långsiktiga investeringar och kortsiktig CFD-handel. För att veta vilken av dessa metoder du bör välja bör du se på din tidslinje för dina investeringar. Om du tänker investera långsiktigt eller om du vill handla kortsiktigt med hävstång i jakten på större vinster, med en mer aggressiv handelsstrategi.

Långsiktig aktiehandel går ut på att köpa och hålla aktier i ett visst företag på lång sikt. Då försöker du dra nytta av antingen utdelningsbetalningar eller en ökning av aktiekurs över en längre tid.

Om du istället vill generera kortsiktiga vinster kan det vara bättre för dig att handla snabbt med aktier än att hålla dem i din portfölj, via handel av CFD:er.

Via CFD-handel är målet för investeraren att köpa och sälja aktier snabbt för att dra nytta av kortsiktiga värdefluktuationer.

Investera i ETF:s & fonder

ETF är en förkortning för Exchange Traded Fund, alltså en börshandlad fond. Det är precis som det låter, en fond som handlas på en börs. Eftersom ETF:er är noterade på börsen kan du handla med dem flera gånger per dag, till skillnad från vanliga fonder som handlas max en gång per dag, ibland mer sällan än så.

En fördel med ETF:er är att de är billigare än till exempel aktivt förvaltade fonder eller aktiefonder. En annan är att du med börshandlade fonder inte tar någon kreditrisk mot emittenten, till skillnad från Bull & Bear-certifikat, Warranter och mini futures.

Att investera i fonder och fondsparande är en bra sparform, eftersom du på ett enkelt sätt kan placera dina sparpengar i både svenska och utländska värdepapper. Det kan vara både svårt och dyrt att köpa aktier i andra länder på egen hand. En fond placerar ofta i 20–30 olika aktier och på så sätt sprider man risken.

Investera i ETF:er och Fonder via Lysa

Bolaget Lysa är ett företag som erbjuder en tjänst som investerar dina besparingar åt dig, utan att du behöver lägga kraft eller ha kunskap om fonder och ETF:er.

När du börjar spara hos Lysa placerar de, via sin fondrobot, dina besparingar i fonder och ETF:er enligt det investeringsförslag du fått från dem. Ovanpå det är Lysa helt transparenta med vilka avgifter du kommer att behöva betala för att spara hos dem, så att du kan känna dig trygg.

Dina investeringar delas också upp bland flertal fonder eller ETF:er som ger dig en större säkerhet för dina besparingar.

Det finns många fördelar med att använda dig av Lysas fondrobot.

  • Lysas fondrobot har en låg avgift. En robot kostar inte mycket i drift, och självklart spelar inte de mänskliga faktorerna någon roll. Inte heller behöver den lön. Därför blir det också billigare för investeraren.
  • Fondroboten hjälper investeraren att hålla nere kostnaderna med indexfonder eller så kallade ETF:er. Fondroboten sköter även de omplaceringar som krävs enligt dess strategi. En fondrobot är ett prisvärt sätt att förvalta sitt kapital enligt en professionell strategi.
  • Den har heller inga känslor som spelar in. Det är lätt att själv ta fel investeringsbeslut på grund av känslor. Både möjligheten att tjäna pengar och rädslan att förlora pengar påverkar oss mer än vi tror. En fondrobot bryr sig inte om sådana känslor. Den investerar bara enligt den strategi den är programmerad.

Investera i Råvaror

Råvaror är något vi alla är i behov av i det dagliga livet, vilket gör investeringsmöjligheterna intressanta. Detta sätt ger dig också ett naturligt skydd i din portfölj gentemot vad smalare investeringar kan innebära.

Råvaror är produkter vi använder i det dagliga livet. Lika så för framtidsinvestering. Produktion av byggmaterial, mat, el och tyger kommer fortsätta vara livsnödvändigt för oss alla.

Råvaror är obehandlade naturtillgångar som används för att framställa olika typer av produkter och har många användningsområden. Råvaror kan till exempel vara trä, olja, boskap, mineraler och metaller. Man delar i allmänhet upp råvaror i fem huvudkategorier och 24 underkategorier. 

De huvudsakliga fem är metaller, energi, boskap, mat/softs och spannmål. Underkategorierna blir då bland annat guld, olja, nötkreatur, kaffe och ris.

Många olika typer av råvaror produceras i Sverige. Vi är speciellt stora på skog, boskap och odlingar, men vi har även till exempel gruvverksamhet.

Du kan investera i så väl fysiska metaller som odlingar och produkter.

De flesta industrier behöver en eller annan råvara för produktion och utveckling. 

  • Transport och energisektorn behöver naturgas och olja för att driva fordon och uppvärmning av lokaler.
  • Matproducenter behöver spannmål, kött och material att transportera och förvara råvarorna.
  • Smyckesindustrin är i ständigt behov av guld, koppar och silver för att tillverka smycken.
  • Byggbranschen behöver virke och metaller för att kunna bygga så väl industrier som privatbostäder.

Investera i Ädelmetaller

Koppar, platina, guld och silver är de vanligaste ädelmetallerna att investera i. Men du kan också köpa andra ädelmetaller så som litium. Ädelmetaller har historiskt sett varit mycket populära investeringsmedel och förblir det än idag.

Så väl smyckesbranschen, medicinsk och elektronisk utveckling är behov av metallerna vilket gör investeringsmöjligheterna intressanta. När miljömedvetenheten ökar och så stiger också efterfrågan på hållbar energi.

Då behöver vi både bra elledare och batterier som kan lagra den miljövänliga energin och för detta krävs ädelmetaller. Guld, silver och platina har sedan länge varit eftertraktat i smyckesbranschen, så väl som för valuta.

Det finns många användningsområden för ädelmetaller. De används för att tillverka smycken och valuta. Lika så används koppar och silver som bra elledare. 

Litium används för batterier samt tillverkning av glas och keramik. För utveckling och stabil framtid är ädelmetall ytterst avgörande. De flesta industrier behöver en eller annan ädelmetall för produktion och utveckling. 

Smyckesindustrin är i största grad beroende av ädelmetaller. För detta ändamål kommer guld och silver vara de viktigaste.

  • Sol, vind och vattenkraft är i stort behov av både koppar och litium för att kunna leda och lagra el när den skapas.
  • Fordonsbranschen är i behov av hållbara delar gjorda av ädelmetaller så som platinum. Men även för batterier och bra elledande material.
  • Läkemedelsindustrin behöver hållbara material som går att sterilisera och som inte oxiderar.

Investera i Skog

Användning av trä på ett eller annat sätt kommer alltid att vara relevant och därför även investeringsmöjligheterna. Det finns många anledningar att investera i skog så som möjligheterna att dela upp dina investeringar, till att fysiskt äga skogsbruk eller för att bruka skogsmarkerna för jakt.

När du delar upp dina investeringar i råvaror får du ett större skydd än smalare investeringar kan innebära.

Ett personligt intresse för skog kan också vara en anledning till att investera i skog. Ett bra exempel för det är att investera i skog för jaktmark.

Skogen står för en stor del av jordens syreproduktion, men också för att lagra kolmonoxid. Därför är det otroligt viktigt globalt att vårda våra skogar för en hållbar framtid.

Eftersom efterfrågan för skog inte kommer att försvinna, så kommer också skogsinvesteringar vara bra alternativ för stabilare långtidsinvesteringar.

Skog är en av de viktigaste byggstenarna och utvecklingsdrivande material på jorden och så har det varit i alla tider. Det är inte bara vi människor som är beroende av skog och dess material utan även djur som lever i skogen och fåglar för deras bomaterial. Skogsindustrin är en av de stora saker som drivit oss framåt i den mänskliga utvecklingen, både för byggmaterial och möjligheten att göra redskap och vapen.

Pris på skogsmark anges vanligtvis som kronor per skogskubikmeter (m³sk). 

Om skogen är ung eller har mycket kalkmark så blir också mängden skogskubikmeter mindre. Vilket leder till att priset också blir lägre.

Om du ska köpa skog är det alltså missvisande och i princip fel att bara titta på mängden hektar. För att ta reda på vad skogen är värd måste du även titta på skogsbeståndet för att så sätt kunna göra en värdering av skogen per hektar.

Skogspriset varierar också beroende på vilken del av landet det gäller. Skåne har det högsta skogspriset medan Östergötland och Värmland (ej nära Vänern) har de lägsta priserna.

Om du vill köpa skog i Norrland är det bäst att investera i kustlandet. Det så kallade ”prisdiket” är benämningen på de delar som ger sämst pris för virke. Det avser skogsområden i Västmanland, Dalarna, Närke, Värmland och Dalsland. 

Att tänka på om man vill investera i skog är att investera otroligt långsiktigt. Med en placeringshorisont på 75 år behöver investeraren se låg risk och hög avkastning. 

I dagsläget är riskerna med skogsägande i Sverige, som omfattande skogsbränder förvisso få, men mycket kan hända på 75 år innan en långsiktig investering ger avkastning.

Investera i Guld

Guld har varit historiskt sett en fantastisk investering och är även idag ett bra investeringsalternativ. 

Dels används guld precis som andra ädelmetaller i produktion av diverse produkter och smycken, men det finns även andra fördelar med investeringen.

Dels har guld ett tidlöst värde, speciellt under tider som börsen är skakig vilket gör guld till en av de säkraste investeringarna man kan göra och det rekommenderas alltid att investera en del av din portfolio i guld som en säkerhet. Guldpriset har aldrig, lika väl kommer aldrig att falla till noll, som det finns risk för med exempelvis aktier.

Värt att tänka på är att en investering av att köpa och sälja guld online är ett högre risktagande som du bör vara medveten om. Guld går att köpa fysiskt men ett enklare alternativ är att köpa och sälja online med så kallad CFD (Contracts For Difference).

Två andra fördelar med att investera i guld är att du kan investera i fysiskt guld. Alltså guld du kan hålla i handen. Att investera i fysiska produkter och guld som är en säkrare investering gör att du kan vara säker på att hacking och andra digitala problem inte påverkar din investering. Dock bör fysiskt guld förvaras säkert på bank eller i kassaskåp för att förebygga annan stöld.

Den andra anledningen är att guld är mycket lätt att konvertera till pengar. Guld är därför i stort sett alltid rätt lätt att sälja världen över. Den stora majoriteten ädelmetallhandlare är ofta alltid villiga att betala för din guldtacka. Du kan även sälja ditt guld till exempelvis en guldsmed en pantbank, eller direkt till en privatperson om du valt att investera i bland annat smycken.

Här kan du läsa mer om att Investera i Guld

Investera i Silver

Att investera i silver är ett väldigt praktiskt sätt att investera pengar på. Precis som andra ädelmetaller är silver eftertraktat och har en avgörande plats på marknaden och har haft det i tusentals år. Silver har varit viktigt historiskt och det kommer troligtvis aldrig att förändras.

Silver skiljer sig även från andra investeringsmetoder, men har tack vare sin bakgrund och historia blivit ett bra val på marknaden med flera olika aktörer som du kan välja mellan.

Till skillnad från investering i guld, är investering i silver en mer riskfylld investeringsform, men kan också leda till en betydligt större vinst. Silver är den ädelmetall som på marknaden har haft den bästa volatiliteten, till och med bättre än guld och besitter även liknande investeringsskydd som guld har.

Det vill säga värdebevaring, inflationsskydd och en priskurva som styrs av efterfrågan. Precis som med guld kan man investera rent fysiskt i silver. Både i form av silvertackor och smycken eller investera i lokal silversmed.

En annan skillnad från guld är att silver har betydligt fler användningsområden. Det vill säga att metallen används för allt från smycken och mynthandel till medicinsk utrustning och batteriutveckling. När användningsområdena är fler ökar också investeringsmöjligheterna, då trender kan förändras men användningsområdena består och fortsätter vara eftertraktade.

Här kan du läsa mer om att Investera i Silver

Investera i SpaceX

SpaceX är ett bolag som är väl omtalat när rymdturism är ett av de hetaste ämnena i dagsläget men som ännu inte är börsnoterat.

Nu blir det möjligt för privatpersoner att nå rymden, dock för en rätt häftig prislapp. Inte endast turism utan exploatering av planeter, uppskjutning av laster och satelitinternet på ett nytt sätt står på agendan.

Efter Elon Musks tidigare framgångar med Tesla-aktiens enorma ökning, 10 juni år 2020 när den steg med häpnadsväckande 743%, finns det goda anledningar att tro att även SpaceX kommer ta en liknande häpnadsväckande aktietur när företaget börsnoteras.

Idag är SpaceX ett av få rymdbolag som planerar att skicka både människor och skeppa laster till månen, Mars, internationella rymdstationen och turism i omloppsbana på ett relativt ¨billigt¨ sätt. Grundtanken är att kunna återanvända farkosterna och på så sätt hålla priserna nere med en teknik som kallas Grasshopper och som gör det möjligt för raketerna att landa på jorden efter avslutat uppdrag. 

SpaceX har även internettjänster via satelliter med sin Starlink -satellitinternettjänst. Företaget säger att de har cirka 90 000 användare runt om i världen. Företaget gav en uppdatering om Starlinks tillväxt i ett samtal med tjänstemän från Federal Communications Commission den 29 juli och noterade att tjänsten har användare i 12 länder för närvarande.

Starlinks nya användartotal noterar ett tillskott på cirka 20 000 användare under den senaste månaden. Bolaget har hög popularitet och backas av många och intresserar ändå fler. Vad vi kan se av Tesla, bolaget Elon Musk är VD för, är att intresset för ny teknologi och nytänkande innovationer tryckt upp aktiepriserna på enorma höjder.

Företagets senast kända värdering är på 33,3 miljarder dollar och företaget är världens högst värderade privatägda bolag vilket gör bolaget till en intressant investeringsmöjlighet att ha i åtanke om bolaget börsnoteras i framtiden.

Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar ->
Verifierad författare
Anders Sandberg
Anders Sandberg

52-åriga Anders Sandbergs ekonomiska yrkeserfarenhet började för 28 år sedan, som ekonomisk rådgivare och aktieanalytiker på bank i Växjö.
Efter en framgångsrik karriär övergick han till den privata sektorn och driver sedan 12 år tillbaka ett Family Office med äldsta sonen i Lidingö.

Alla Artiklar
Verifierad författare